Donderdag 1 december - Wereld Aids Dag


 
Bron: beleven.org

Op 1 december, Wereld Aids Dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor HIV/AIDS.

De bestrijding van AIDS is een van de acht millenniumdoelen van de Verenigde Naties: “Vóór 2015 is de verspreiding van HIV/AIDS, malaria en andere grote ziektes stopgezet en teruggedrongen.” In de strijd tegen AIDS is het van belang dat het Nederlandse publiek op de hoogte is van de omvang en impact van de ziekte. Net zo belangrijk is het dat u weet welke activiteiten worden ontplooid om de ziekte terug te dringen en welke organisaties alles in het werk stellen om de miljoenen mensen die reeds geïnfecteerd zijn te helpen.

De huiscartoonist van COC Deventer heeft ook een eigen website.
Op www.reinartcartoons.nl kun je nog veel meer cartoons bekijken!