Nieuwe tarieven COC-lidmaatschap

Op de Algemene Vergadering van COC Nederland afgelopen zaterdag 26 november in Leiden is besloten het contributietarief te verhogen. In 2009 is er voor het laatst een aanpassing geweest. Er is lange tijd geen rekening gehouden met inflatie en toenemende kosten voor de verenigingen. Als er wel was geïndexeerd, dan was het gewone tarief uitgekomen op € 47,50. Nu is gekozen voor een beperkte stijging die uitkomt op 6%. Bedragen zijn afgerond op 0 of 50 cent.

Hieronder vinden jullie de nieuwe tarieven:

Gewoon tarief
€ 42,50 (oud tarief)
€ 45,00 (vanaf 2017)

Gereduceerd tarief/Jongerentarief
€ 25,00 (oud tarief)
€ 26,50 (vanaf 2017)

Eind december worden de facturen en ledenpassen verstuurd voor 2017.

Tags: