Presentatie LHBT-kunstproject 'Uit Het Hokje'

donderdag 21 juni 2018

Raadzaal (Stadhuis Deventer) – Grote Kerkhof te Deventer
Donderdag 21 juni van 19.00 tot 19.30 uur
Project van kunstenaar Martijn Engelbregt

Eind 2016 nam de toenmalige Raad een motie aan om de LHBT-emancipatie sterker te willen uitdrukken. Dit vormde de aanleiding voor een kunstopdracht. Op donderdagavond 21 juni zal kunstenaar Martijn Engelbregt in de Raadzaal een korte toelichting geven op het kunstwerk dat hij in dit kader heeft ontwikkeld.

UIT JE HOKJE, zoals het kunstwerk is getiteld, is een tweetrapsraket waarbij de LHBT-thematiek wordt gekoppeld aan het maken van keuzes. De presentatie in de Raadzaal vindt plaats aan de vooravond van een grote ‘sociale actie’ op het Grote Kerkhof op zaterdag 23 juni. In deze eerste fase van het project wordt het Deventer publiek uitgenodigd om op het Grote Kerkhof rond te dwalen in een driedimensionaal doolhof dat gebouwd is van stemhokjes. Daar lopen zij dan letterlijk aan tegen vraagstukken over gender, seksualiteit en identiteit. Naar aanleiding hiervan zal later een videowerk worden gemaakt dat een prominente plek krijgt in de binnenstad van Deventer (de tweede fase).
UIT JE HOKJE wil het gesprek over deze complexe thema’s in beweging brengen.

Motie
Na het aannemen van de motie is een commissie gevormd waarin de gemeentelijke werkgroep Diversiteit en de gemeentelijke Adviesraad Kunst en Openbare Ruimte vertegenwoordigd zijn. Onder begeleiding van Kunstenlab is daarop een traject in gang gezet dat heeft geleid tot een kunstopdracht aan Martijn Engelbregt. De commissie wil graag aan de Raad terugkoppelen wat als motie in de Raad is gestart.

Omdat bleek dat de reguliere Raadsvergadering van woensdag 20 juni al volgepland was, hebben we in overleg met de Griffie besloten de presentatie een dag later te laten plaatsvinden, voorafgaand aan de fractievergaderingen van een flink aantal fracties. We hopen natuurlijk van harte dat ook raadsleden van fracties die geen vergadering houden, in de gelegenheid zijn om bij de presentatie aanwezig te zijn.

Naast raadsleden zijn ook leden van COC Deventer e.o. van harte welkom!

Voor meer vragen kunt u contact opnemen met Kunstenlab: Koen Bril en/of Mieke Conijn.

Meer informatie over Kunstenlab is te vinden op deze website.

Tags: