Resultaten onderzoek Roze senioren

Dit voorjaar hield werkgroep 50plus van COC Deventer een onderzoek onder de doelgroep met als titel ‘Stadsbreed (Deventer) activiteiten voor ‘Roze’ Senioren’. Hieronder volgt een korte samenvatting van de resultaten.

Het onderzoek werd door 27 mensen ingevuld, waarvan twee personen niet alle vragen beantwoorden. De maandelijke 50plus-ontmoetingsmiddag bij de Fermerie is bij ruim 92 % van de deelnemers bekend en wordt ook door hen bezocht.

De meeste deelnemers aan het onderzoek zou best vaker een dergelijke ontmoetingsgelegenheid willen bezoeken, ook op andere locaties. Daarvan zou 12 % een wekelijkse ontmoeting willen; 28 % een twee-wekelijke bijeenkomst en 32 % wil graag een maandelijkse activiteit. De overige 28 % heeft geen behoefte aan een extra ontmoetingsmiddag.

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 66 jaar, waarbij de ingevulde leeftijd varieert van 52 tot 86 jaar. Ruim een kwart van hen heeft aangegeven om eventueel als vrijwilliger actief de extra activiteiten te willen ondersteunen.

In september zal, na overleg met gemeente, de werkgroep 50plus verder gaan met de uitkomsten van dit onderzoek.