Toolkit voor Roze 50plussers

Bron: roze50plus.nl

Er is een vernieuwde, herziene versie van de Roze 50+ Toolkit. Deze vernieuwde toolkit bevat informatie en suggesties om op verschillende manieren (meer) aandacht te besteden aan seksuele en genderdiversiteit in zorg- en welzijnsorganisaties. Het betreft mogelijkheden om de aandacht voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuele, transgender en intersekse (LHBTI) personen te agenderen, te versterken, te implementeren en te borgen. De nadruk ligt daarbij vooral op LHBTI (‘roze’) ouderen die zorg of ondersteuning ontvangen in een verpleeghuis of woonzorgcentrum, door een welzijnsorganisatie of thuis. De toolkit is uitgegeven door Roze 50+ (=ANBO+ COC) en is gratis te downloaden via www.roze50plus.nl

Deze nieuwe toolkit bevat verschillende mogelijkheden om de aandacht voor seksuele en genderdiversiteit in zorg- en welzijnsorganisaties te vergroten. De toolkit bevat verwijzingen naar informatiebronnen, literatuur en goede praktijkvoorbeelden. Ook beschrijft de toolkit activiteiten om in te zetten voor of met groepen bewoners/cliënten en hun netwerk en voor medewerkers of vrijwilligers. Dat kan variëren van allerlei vormen van amusement tot deskundigheidsbevordering.

~~~

ReinArt, de huiscartoonist van COC Deventer heeft ook een eigen website.
Op www.reinartcartoons.nl kun je nog veel meer cartoons bekijken! Deze weekcartoon wordt ook geplaatst op de website van De Gay Krant.