Café Inclusief - Veiligheid

zondag 29 september 2019

Op zondag 29 september 2019 vindt het derde “Café Inclusief” plaats in de Borrozaal van het Genietcafé aan de Oude Bornhof 57 in Zutphen. Dit keer staat het thema ‘Veiligheid’ centraal. Inloop 14.30, aanvang 15.00 uur.

Café Inclusief is een initiatief van De initiatiefgroep LHBTI+ Zutphen in samenwerking met PrideLAB.

Veiligheid is binnen de LHBTI-gemeenschap een belangrijk onderwerp. Helaas ondervinden LHBTI-ers daar nog steeds de negatieve kanten van, ook in Zutphen. In het weekend mijden velen de horecagelegenheden in het centrum van onze stad. Niet alleen is hand in hand lopen uitgesloten maar überhaupt gaat het tonen van affectie met je vriend of vriendin heel vaak niet zonder commentaar of intimidatie. Annemieke Vermeulen, burgemeester van Zutphen en portefeuillehouder veiligheid, kan ons meer vertellen over de veiligheidsaspecten binnen en buiten het centrum.

Ook de seksuele gezondheid is een aspect dat een niet onbelangrijke rol speelt. Dit onderwerp reikt natuurlijk veel verder dan de LHBTI-gemeenschap en beperkt zich uiteraard niet tot de vrijdag- en zaterdagavonden. De GGD is actief op het gebied van voorlichting over bijvoorbeeld HIV, SOA’s en anticonceptie. Reini van Zadelhof vertelt ons hoe je in deze wereld vol mogelijke gevaren op een gezonde en veilige manier je weg kunt vinden.

Zoals gebruikelijk is meer dan voldoende gelegenheid voor vragen en discussie. We ronden de middag af met een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje. Kom er bij en praat mee!

Natuurlijk is er achteraf in het Genietcafé ruimte en tijd voor persoonlijke ontmoetingen.