Resultaten onderzoek acceptatie LHBTI in Oost-Nederland

Lees hier het verslag en de resultaten van dit onderzoek.

In de provincies Gelderland en Overijssel zijn vijf antidiscriminatiebureaus (ADV’s) actief, waarbij elk bureau is verbonden aan één van de vijf veiligheidsregio’s in deze provincies. De ADV’s voeren de wettelijke taken4 van gemeente uit ten aanzien van registratie, bijstand en voorlichting op het gebied van discriminatie, pesten uitsluiten. Zij vormen samen de eenheid Oost-Nederland. Deze eenheid telt ruim 3 miljoen inwoners, verdeeld over 78 gemeenten.

Het laatste belevingsonderzoek naar acceptatie en tolerantie in Oost-Nederland dateert uit 2014. Een groep die regelmatig te maken krijgt met discriminatie zijn LHBTI+’ers. De regenboogprovincies Gelderland en Overijssel hebben naar aanleiding van de jaarcijfers uit 2017 over incidenten rondom discriminatie tegen LHBTI+’ers gezocht naar een antwoord op de vraag in welke mate deze groep anno 2018/’19 in Oost-Nederland geaccepteerd wordt. Vanuit het samenwerkingsverband ADV-Oost is dit onderzoek geïnitieerd en in samenwerking met I&O Research is het onderzoek vormgegeven. I&O Research verzorgde hierop de uitvoering van het onderzoek.

Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is antwoord te geven op de volgende vraag:
“Hoe is het discriminatieklimaat en de acceptatie van LHBTI+’ers in de verschillende werkgebieden van de antidiscriminatiebureaus in de provincies Gelderland en Overijssel?”

Hierbij wordt waar mogelijk gekeken naar de situatie per provincie en werkgebied. De tabel hieronder geeft weer welke gemeenten onder de betreffende veiligheidsregio vallen.