Steun aan buitenlandse LHBTI-organisaties

Bron: coc.nl

Steun aan LHBTI-organisaties in landen waar de mensenrechten van LHBTI’s onder druk staan, is de komende jaren een topprioriteit voor minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking). Dat blijkt uit een brief van de minister waarmee de Kamer op 19 november instemde. Het besluit is een resultaat van COC’s Regenboog Stembusakkoord, waarin acht politieke partijen beloofden om dit onderwerp prioriteit te geven.

“Dit is een geweldige blijk van solidariteit aan onze vrienden in landen waar LHBTI’s dag-in dag-uit moedig strijd leveren voor acceptatie en gelijke rechten”, aldus COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. “Hiermee laat ons land zien internationaal voorop te willen lopen bij het werk aan een wereld waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit en geslachtskenmerken.

”Het besluit van minister Kaag is neergelegd in een Kamerbrief over steun aan maatschappelijke organisaties in ontwikkelingslanden. Volgens de minister staan kritische maatschappelijke organisaties wereldwijd onder druk. Ze wil die druk met haar steun verlichten en maatschappelijke organisaties helpen bij het opkomen voor de rechten van burgers en het werk aan een duurzame en inclusieve samenleving.

De minister zal naast LHBTI-bewegingen ook organisaties steunen die opkomen voor onder meer voedselzekerheid, natuur en klimaat, vrouwenrechten en vrijheid van meningsuiting.

Ook de afgelopen jaren was Nederland één van voorlopers in de wereld waar het gaat om het ondersteunen van LHBTI-organisaties wereldwijd. Mede dankzij Nederlandse steun bereikten LHBTI-organisaties bijvoorbeeld dat er een einde kwam aan strafbaarheid van homoseksualiteit in Botswana en de Seychellen, en dat een antihomowet in het centraal-Aziatische Kirgizië van tafel ging.

Ook werden er kleinere betekenisvolle stappen gezet, zoals de eerste openbare manifestaties van de LHBTI-gemeenschap in Vietnam en Guyana en de oprichting van een West-Afrikaans Trans Forum, waarin activisten uit elf landen samenwerken aan het verbeteren van de situatie voor transgender personen.

Naar verwachting wordt in de zomer van 2020 duidelijk op welke wijze minister Kaag de Nederlandse steun voor LHBTI-organisaties wereldwijd precies gaat besteden.

De Nederlandse regering ondersteunt overigens ook tal van binnenlandse projecten om LHBTI-emancipatie te bevorderen. Zo financiert minister Ingrid van Engelshoven (OCW) onder meer het Gender & Sexuality Alliance Netwerk dat op 80 procent van de middelbare scholen werkt aan acceptatie. Ook is er bijvoorbeeld steun voor christelijke- en moslim LHBTI’s die werken aan acceptatie binnen hun geloofsgemeenschappen en voor acceptatie in de ouderenzorg.

~~~

ReinArt, de huiscartoonist van COC Deventer heeft ook een eigen website.
Op www.reinartcartoons.nl kun je nog veel meer cartoons bekijken! Deze weekcartoon wordt ook geplaatst op de website van De Gay Krant.