Uitreiking diversiteitsprijs Het Verschil 2020 uitgesteld

zaterdag 21 maart 2020

Update : De aangekondigde uitreiking op zaterdag 21 maart is tot nader orde uitgesteld

Centrum Bibliotheek Deventer – Stromarkt 18

Wij nodigen u hartelijk uit om aanwezig te zijn bij de feestelijke prijsuitreiking op zaterdag 21 maart, vanaf 16.00 uur in de Bibliotheek Deventer. Wethouder Rob de Geest zal de prijs uitreiken. Maar liefst twee vrijwilligers van COC Deventer e.o. zijn genomineerd: Lex Rutgers (werkgroep Cocktail) en Reindert Meutstege (werkgroep Communicatie).

Het Verschil is een prijs voor mensen en organisaties die echt verschil maken in de gemeente Deventer. De shortlist van genomineerden voor Het Verschil bestaat uit mensen of organisaties die zich inzetten tegen discriminatie en zich sterk maken voor inclusie. Zij doen dit al langere tijd en soms zelfs tegen de stroom in.

Wie zijn de genomineerden?

Personen die genomineerd zijn voor Het Verschil 2020 zijn:

•             Lotti Bauman

•             Catrien den Exter van de Brink

•             Ali Yildirim

•             Reindert Meutstege

•             Boudewijn Betzema

•             Carla Slange

•             Lex Rutgers

Organisaties die genomineerd zijn voor Het Verschil zijn:

•             Vriendendienst

•             WSV de Ijssel

•             Wij(k) voor elkaar

•             Vrouwen voor elkaar

•             Het Enkhuis

•             Deventer Huisgenoten

Jury

De jury kiest uit deze shortlist een persoon en een organisatie die de prijs in ontvangst mogen nemen. Deze jury bestaat uit Vincent Assink (voorzitter van de centrale directie van het Etty Hillesum Lyceum),

Albert Reinink (voormalig Stadsprogrammeur Deventer Schouwburg), Maarten Kuiper (Directeur Sportbedrijf Deventer), Sabahat Kinaci (Sociaal Team Rivierenwijk), en Baran Aydin (Gemeenteraadslid PvdA Deventer).

Over Het Verschil

Het verschil zet een persoon, organisatie of bedrijf in het zonnetje die eraan bijdraagt dat iedereen gelijke kansen krijgt en gelijk behandeld wordt in de gemeente Deventer. De winnaars ontvangen een kunstwerk en de mogelijkheid om een activiteit op het gebied van Beter Samen Leven met 500 euro te ondersteunen. De prijs is een initiatief van de Werkgroep Diversiteit van de Gemeente Deventer. De procedure en de prijsuitreiking worden georganiseerd door een werkgroep bestaand uit afgevaardigden van het Etty Hillesum Centrum, Amnesty International Deventer en het Meldpunt Discriminatie Deventer.

We hopen u op 21 maart te mogen verwelkomen bij de prijsuitreiking! U kunt zich aanmelden via administratie@ettyhillesumcentrum.nl en wij horen graag met hoeveel personen u aanwezig bent.