Onderzoek naar anti-homogeweld in Nederland

De Vrije Universtiteit van Amsterdam doet onderzoek naar de prevalentie en de gevolgen van offline én online anti-homogeweld in Nederland. Het onderzoek heeft als doel om in kaart te brengen in welke mate er in 2019 sprake is geweest van anti-homogeweld in Nederland. Uw deelname is hierbij essentieel en wordt zeer gewaardeerd. In dit onderzoek is anti-homogeweld gedefinieerd als: “geweld of discriminatie jegens homoseksuelen en lesbiennes, waarbij de seksuele voorkeur van het slachtoffer de aanleiding is van het geweld”. 

De vragenlijst duurt ongeveer 10-15 minuten om in te vullen. Belangrijk om te weten is dat u deze vragenlijst alleen kunt invullen als u:

– Homoseksueel of lesbienne bent

– In 2019 minimaal 10 van de 12 maanden in Nederland bent geweest

– Met enige regelmaat gebruik maakt van Facebook

De vragenlijst is te vinden via deze link. Namens de onderzoeker bedankt voor de medewerking.