Algemene Ledenvergadering op 2 november

Etty Hillesum Centrum (Roggestraat 3 te Deventer) – aanvang 20.00 uur (inloop 19.30 uur)
De Concept Jaarplannen 2023 zijn via deze link te downloaden

Hierbij nodigt het bestuur van COC Deventer e.o. alle COC-leden, maar ook belangstellende niet-leden uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdag 2 november 2022 van 20.00 – 21.35 uur. Koffie en thee staan klaar vanaf 19.30 uur. De vergadering wordt gehouden in het Etty Hillesum Centrum (Roggestraat 3 in Deventer).

Aan de orde zijn de Jaarplannen en Begroting 2023. Ook wordt er gestemd over leden van het bestuur. Verder kunnen leden en belangstellenden meepraten over het beleid van de vereniging voor de toekomst. Let wel; alleen leden van COC Deventer e.o. hebben stemrecht, dus denk aan de lidmaatschapskaart!

Met vriendelijke groet,

Ojon van Strijland, Leidy Huijsmans en Sjors van Vulpen (huidige bestuursleden)

Dinian van der Weghe, Aquine Zondag en Reza Ahmadifarshami (asprirant bestuursleden)

Agenda ALV 2 november 2022:

1.Opening, vaststelling agenda.20.00 uur
2.Mededelingen van het bestuur:
Kandidaatstelling Aquine Zondag en Dinian vd Weghe als duo functie voorzitterInstellen stemcommissie
Afscheid Ojon en Leidy als bestuurslid
  20.00 uur
3.
4.  
5.  
6.  
7.  
8.
9.
Notulen van voorjaars ALV d.d. 19-04-2022
Jaarplannen 2023, korte toelichting diverse werkgroepen, stemming Begroting 2023, toelichting penningmeester, vragen, stemming.
Instellen kascommissie Stemming bestuur.  
Pauze.  
Uitslag stemming bestuursleden
Plenaire discussie/ uitwisseling van ideeën/ plannen voor de toekomst van COC Deventer e.o.
20.10 uur
20.15 uur
20.30  uur  
20.40 uur  
20.45 uur  
21.00 uur 21.05 uur  
10. 11.  Rondvraag
Sluiting
21.25 uur 21.35 uur
   

De vergaderstukken zijn te downloaden via deze website, maar je kunt de stukken ook opvragen via info@cocdeventer.nl.

De Concept Jaarplannen 2023 zijn via deze link te downloaden. We zullen de uitnodigingen digitaal verzenden. Mocht je deze op 27 oktober nog niet ontvangen hebben en ben je wel lid van COC Deventer e.o. dan beschikken we waarschijnlijk niet over een actueel mailadres. Dit kun je doorgeven via het landelijk COC.

De vergaderstukken zijn ook vanaf 20 oktober op te vragen via info@cocdeventer.nl.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief via deze link.

Tags: