Bron: rozegolf.net

Ongeveer 300 christelijke predikanten in Canada gaan zondag preken over de Bijbelse definitie van gender als protest tegen het verbod op het aanbieden van conversietherapie. Volgens de organisatoren van het protest, Liberty Coalition Canada, is de wet weliswaar bedoeld om individuen te beschermen tegen dwang en misbruik in de vorm van conversietherapie, maar komt de wet  er op neer dat het christendom wordt ‘gecriminaliseerd’. Dominees en hulpverleners moeten volgens de organisatoren het recht hebben om diegenen te helpen die worstelen met ongewenste seksuele verlangens.

De preekcampagne van zondag is bedoeld om “elk jaar een kans te creëren om de Canadezen eraan te herinneren hoe ver hun vrijheden uit hun handen zijn gegaan”, zei de voorzitter van Liberty Coalition Canada tegen The Washington Times,  “En om de kerk eraan te herinneren dat Gods goede ontwerp voor mannen en vrouwen en seksualiteit iets is dat ons land hard nodig heeft.”


~~~

ReinArt, de huiscaReinArt, de huiscartoonist van COC Deventer heeft ook een eigen website.
Op www.reinartcartoons.nl kun je nog veel meer cartoons bekijken!

Bron: rozegolf.net

Britse homo- en biseksuele mannen die zijn veroordeeld voor het hebben van seks met wederzijds goedvinden met iemand van hetzelfde geslacht volgens de nu afgeschafte wetten, kunnen hun veroordeling uit het openbare register laten verwijderen.

De nieuwe maatregel is een uitbreiding van het programma dat tien jaar geleden werd gelanceerd en dat gratie verleende aan homomannen die waren veroordeeld voor “sodomie” of “grove onfatsoenlijkheid”. Met de uitbreiding komt iedereen in aanmerking die veroordeeld is voor seks met personen van hetzelfde geslacht.

Minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel zei dat de stap was gericht op “het rechtzetten van de fouten uit het verleden”.

“Het is niet meer dan terecht dat waar strafbare feiten zijn afgeschaft, veroordelingen voor seksuele activiteiten tussen partners van hetzelfde geslacht ook buiten beschouwing moeten worden gelaten”, voegde Patel eraan toe in een verklaring.

Groot-Brittannië heeft onlangs een aantal stappen ondernomen om discriminatie van LHBT+-mensen uit het verleden aan te pakken, waaronder vorig jaar dat militairen die vanwege hun geaardheid waren ontslagen, een aanvraag konden indienen om medailles terug te krijgen.


~~~

ReinArt, de huiscaReinArt, de huiscartoonist van COC Deventer heeft ook een eigen website.
Op www.reinartcartoons.nl kun je nog veel meer cartoons bekijken!

Bron: rozegolf.net

In Roemenië wordt gewerkt aan een database met namen van artsen waar LHBTI+’ers met vertrouwen naar toe kunnen. De database wordt opgezet door Accept en moet komend jaar klaar zijn. Inmiddels staan er 84 namen in de database.

Leden van de LHBTI+gemeenschap in Roemenië worden vaak geconfronteerd met het stigma van de medische staf in het Roemeense gezondheidssysteem. Concrete cijfers ontbreken.

Ook zijn er geen duidelijke cijfers over de ongelijke toegang van homo’s tot de Roemeense gezondheidszorg.

Volgens Accept bestaat er discriminatie, en veel LHBTI+patiënten kiezen ervoor om ofwel de hulpverlening op te geven na een onaangename persoonlijke ervaring of de beledigende opmerkingen of stereotiepe houdingen te ondergaan.


~~~

ReinArt, de huiscaReinArt, de huiscartoonist van COC Deventer heeft ook een eigen website.
Op www.reinartcartoons.nl kun je nog veel meer cartoons bekijken!

Bron: rozegolf.net

In de beschermde LHBTI-units in Ter Apel is het niet langer toegestaan om regenboogstickers, -vlaggen of andere LHBTI-gerelateerde zaken zichtbaar te hebben. Dat meldt LGBT Asylum Support.

De maatregel komt na de aanval vorige week, toen LHBTI-asielzoekers werden belaagd, bedreigd en mishandeld door andere asielzoeksters uit het centrum.

 “Dit is werkelijk de omgekeerde wereld”, zegt Sandro Kortekaas, voorzitter LGBT Asylum Support. “Het COA richt uit veiligheid beschermde LHBTIi-units in. Die werken als een veilige haven in opvanglocaties waar LHBTI-asielzoekers zich vaak voor het eerst in hun leven veilig voelen. Daar hoort ook hun trotse identiteit bij. Vervolgens legt het COA de verplichting op onder de noemer van veiligheid dat deze identiteit niet zichtbaar mag zijn. Dat is geen oplossing van het structureel probleem van LHBTI-discriminatie in opvangcentra. Want het probleem ligt juist bij de cultuur die LHBTI’ers niet accepteert en die al jaren bepalend is in opvangcentra. Bovendien gaat het hier niet om een politieke of religieuze uiting maar om identiteit. Dat is heel wat anders.”

De uitingen waar het om gaat zijn regenboogstickers, gehaakte roze hartjes van de Roze Zaterdag in Leeuwarden, afbeeldingen onder meer uit het Nederlandse/Engelse tijdschrift GayNews en een kunstkalender.


~~~

ReinArt, de huiscaReinArt, de huiscartoonist van COC Deventer heeft ook een eigen website.
Op www.reinartcartoons.nl kun je nog veel meer cartoons bekijken!

Bron: rozegolf.net

Een panel van deskundigen van het mensenrechtenorgaan van de Raad van Europa vindt dat de anti-LHBTI-wet in Hongarije discriminerend is en in strijd met internationale mensenrechtennormen.

De wijzigingen in de wet verbieden het om homoseksualiteit en verandering van sekse te ‘promoten’ onder minderjarigen. Boeken, films en andere media met seksuele inhoud die niet heteroseksueel is, worden verboden. Ook reclame-uitingen waarin homo- of transseksualiteit wordt ‘genormaliseerd’ mag niet meer worden getoond.

De rechtse premier Viktor Orbán zegt dat de wetswijzingen bedoeld zijn om kinderen en gezinnen te beschermen en niet gericht zijn op volwassenen.

De regering kreeg scherpe kritiek van de Europese Commissie en leden van de LHBTI+ gemeenschap die zeggen dat ze seksuele minderheden stigmatiseren en gesprekken over seksuele geaardheid onderdrukken.


~~~

ReinArt, de huiscaReinArt, de huiscartoonist van COC Deventer heeft ook een eigen website.
Op www.reinartcartoons.nl kun je nog veel meer cartoons bekijken!