Bij COC Deventer e.o. is een nieuwe werkgroep opgericht, namelijk de werkgroep Biseksualiteit. De bedoeling van deze werkgroep is om de belangen van biseksuelen te gaan behartigen. En om dat te kunnen realiseren zoekt de werkgroep nog uitbreiding. Een ieder die hieraan een bijdrage wil leveren is van harte uitgenodigd om zich hiervoor aan te melden. De uitnodiging geldt zowel voor mannen als vrouwen. Tot nu toe zijn vrouwen namelijk nog ondervertegenwoordigd en daarom extra welkom in de werkgroep.

Men kan zich hier aanmelden: biseksualiteit@cocdeventer.nl

COC Deventer e.o. organiseert momenteel nog geen concrete activiteiten uitsluitend gericht op biseksuele vrouwen en mannen. Ze zijn wel van harte welkom op de specifieke activiteiten zoals de Ladies Lounge (voor alle vrouwen) en de Men Meet Men (voor homo- en biseksuele mannen vanaf 18 jaar).
Er is wel een landelijk organisatie die zich specifiek richt op de biseksuele doelgroep, namelijk het Landelijk Netwerk Biseksualiteit (LNBI)

Meer informatie via de website van het LNBI