Dit artikel komt van de Roze Golf. In het radioprogramma van de Roze Golf van zondag 16 oktober is meer te beluisteren over deze nieuwe studieverenging.

Op donderdag 13 oktober is de Studentenverenging Queer! officieel van start gegaan op Hogeschool Saxion in Deventer. Achter de schermen is een half jaar gewerkt aan de oprichting; de vereniging heeft inmiddels al zestig leden.

De vereniging, opgericht door Nova, Quin en Riona, gaat lezingen en symposia, maar ook feesten en borrels organiseren, die moeten bijdragen aan de acceptatie van LHBTI-Plussers op de hogeschool.

Dat het hard nodig is om te werken aan de acceptatie van LHBTI-Plussers bleek donderdag bij de voorbereidingen van het officiële moment. Toen leden van de vereniging de regenboogloper uitrolden in de gang waar het kantoortje van Queer gevestigd is, werden ze uitgescholden door een groepje medestudenten. Geschrokken maakten ze melding van het incident.

Directeur Keklik Yucel van Academie Mens en Arbeid van Saxion sprak haar afschuw uit over het incident en onderstreepte het belang van de studievereniging.  De school belooft haar best te doen te achterhalen wie de daders waren.

Hogeschool Saxion ondertekende dinsdag 11 oktober op Coming Out Dag een convenant met ROC Aventus en de Politie Academie, waarin de onderwijsinstellingen vastleggen zich te inzetten voor het welzijn en de veiligheid van hun LHBTI-Plus-studenten.

Een mailtje naar het bestuur van S.V. Queer! sturen kan ook via deze link.

Tags: ,

Een aantal inwoners hebben een werkgroep opgericht die zich zal inzetten voor Apeldoorn als Regenbooggemeente. Nick, Suzanne en Tim – drie leden uit de werkgroep – delen hun verhaal: ‘Hoe is het om queer te zijn in Apeldoorn?’, ‘Hoe kan Apeldoorn meer regenboog kleuren?’ en ‘Waarom is deze werkgroep zo ontzettend nodig?’ De werkgroep is ontstaan naar aanleiding van de inwonersavond over Apeldoorn als Regenbooggemeente op 14 juni 2022.

Hoe kan Apeldoorn meer regenboog kleuren?

De drie leden uit de werkgroep geven aan dat zij behoefte hebben om anderen uit de regenbooggemeenschap te ontmoeten. ‘Ik merk dat er in Apeldoorn weinig wordt georganiseerd voor de LHBTIQA+ gemeenschap’’, zegt Suzanne. ‘Ik woonde eerst in Utrecht. Daar was ik gewend dat er kroegen en feesten zijn. Ook gaat er een nachttrein naar Amsterdam. Daarmee zijn de opties voor voorlichting, horeca of het ontmoeten van andere mensen uit de community eindeloos. Graag wil ik meedenken hoe we in Apeldoorn ook een plek kunnen creëren waar iedereen welkom is. En waar ook de nieuwe generatie veilig voorlichting kan krijgen en gelijkgestemden kan ontmoeten’’.

Tim: ‘’Door andere LHBTIQA+ers te ontmoeten in mijn voormalige woonplaats Amsterdam, kon ik mijzelf beter identificeren en accepteren. Dat gaf mij zelfvertrouwen en vrijheid om echt mijzelf te zijn. In Apeldoorn mis ik die ontmoetingsmogelijkheden. Mijn boodschap aan de gemeente? Draag de diversiteit van de LHBTIQA+ gemeenschap uit. Want door ons te verenigen, door zichtbaar te zijn, de regenboogvlag te laten wapperen, activiteiten te organiseren en elkaar te ontmoeten, zorgen we ervoor dat een heleboel Apeldoorners beter in hun vel zitten.

Lees het hele artikel via deze link

Nick, Tim en Suzanne, drie leden uit de werkgroep: “Er zou altijd de vrijheid moeten zijn om precies zo te zijn als je wilt. Ieder mens is mooi, dus laten we dat kenbaar maken in Apeldoorn!’’

Etty Hillesum Centrum (Roggestraat 3 te Deventer) – aanvang 20.00 uur (inloop 19.30 uur)
De Concept Jaarplannen 2023 zijn via deze link te downloaden

Hierbij nodigt het bestuur van COC Deventer e.o. alle COC-leden, maar ook belangstellende niet-leden uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdag 2 november 2022 van 20.00 – 21.35 uur. Koffie en thee staan klaar vanaf 19.30 uur. De vergadering wordt gehouden in het Etty Hillesum Centrum (Roggestraat 3 in Deventer).

Aan de orde zijn de Jaarplannen en Begroting 2023. Ook wordt er gestemd over leden van het bestuur. Verder kunnen leden en belangstellenden meepraten over het beleid van de vereniging voor de toekomst. Let wel; alleen leden van COC Deventer e.o. hebben stemrecht, dus denk aan de lidmaatschapskaart!

Met vriendelijke groet,

Ojon van Strijland, Leidy Huijsmans en Sjors van Vulpen (huidige bestuursleden)

Dinian van der Weghe, Aquine Zondag en Reza Ahmadifarshami (asprirant bestuursleden)

Agenda ALV 2 november 2022:

1.Opening, vaststelling agenda.20.00 uur
2.Mededelingen van het bestuur:
Kandidaatstelling Aquine Zondag en Dinian vd Weghe als duo functie voorzitterInstellen stemcommissie
Afscheid Ojon en Leidy als bestuurslid
  20.00 uur
3.
4.  
5.  
6.  
7.  
8.
9.
Notulen van voorjaars ALV d.d. 19-04-2022
Jaarplannen 2023, korte toelichting diverse werkgroepen, stemming Begroting 2023, toelichting penningmeester, vragen, stemming.
Instellen kascommissie Stemming bestuur.  
Pauze.  
Uitslag stemming bestuursleden
Plenaire discussie/ uitwisseling van ideeën/ plannen voor de toekomst van COC Deventer e.o.
20.10 uur
20.15 uur
20.30  uur  
20.40 uur  
20.45 uur  
21.00 uur 21.05 uur  
10. 11.  Rondvraag
Sluiting
21.25 uur 21.35 uur
   

De vergaderstukken zijn te downloaden via deze website, maar je kunt de stukken ook opvragen via info@cocdeventer.nl.

De Concept Jaarplannen 2023 zijn via deze link te downloaden. We zullen de uitnodigingen digitaal verzenden. Mocht je deze op 27 oktober nog niet ontvangen hebben en ben je wel lid van COC Deventer e.o. dan beschikken we waarschijnlijk niet over een actueel mailadres. Dit kun je doorgeven via het landelijk COC.

De vergaderstukken zijn ook vanaf 20 oktober op te vragen via info@cocdeventer.nl.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief via deze link.

Tags:

Café de Hip – Brink 21 te Deventer
Ladies Lounge van 16.00 tot 20.00 uur – Entree € 5,00

Op 27 november wordt de Ladies Lounge georganiseerd bij Café De Hip aan de Brink 21 in Deventer. Tijdens deze middag zal de band Facets optreden, dus er kan flink gedanst worden. Voor de rest blijft deze speciale vrouwenbijeenkomst op de zondagmiddag als voorheen: een leuk middagcafé waarbij vrouwen gezellig kunnen (bij)kletsen.

Neem je vriendinnen mee. Voor een dansje en een drankje, (ont-)spanning en vermaak… Vanaf 16.00 uur ben je welkom en de Ladies Lounge gaat door tot 20.00 uur. Entree voor deze Ladies Lounge is € 5,00.

Meer informatie via ladieslounge@cocdeventer.nl .

Meer informatie over de band via Facebook/Facets

Tags:

Nog te zien tot en met 2 november:  Filmtheater Gigant – Nieuwstraat 133 te Apeldoorn

Diverse data: meer informatie via Gigant

Van 27 oktober t/m 4 november: MIMIK – Achter de Muren Vispoort 8-10 te Deventer

Diverse data: meer informatie via MIMIK

Een film over de Marokkaans-Nederlandse Karim die door zijn vader is betrapt met een man. Hij haast zich naar zijn ouderlijk huis om het gesprek aan te gaan, maar hoe bespreek je zoiets binnen een gezin dat gevoelige onderwerpen per definitie uit de weg gaat?

El Houb (Nederland 2021)

De Marokkaans-Nederlandse Karim keert terug naar zijn ouderlijk huis in Rotterdam om zijn ouders te vertellen dat hij op mannen valt. Na jaren de schone schijn te hebben opgehouden, is het hoge woord er eindelijk uit. De moeilijke dagen die volgen, roepen mooie en aangrijpende herinneringen op. Hij beseft dat hij zijn familie moet confronteren om eindelijk de stilte te doorbreken. Maar om echt geaccepteerd te worden, moet hij eerst in het reine komen met zijn eigen gevoelens. (Drama; 102 minuten)

El houb (de liefde) is het zowel aangrijpende als geestige regiedebuut van Shariff Nasr, met in de hoofdrol Fahd Larhzaoui en de prijswinnende acteurs Lubna Azabal (Incendies, Adam) en Slimane Dazi (Un prophète). El Houb is de eerste speelfilm die de gevoeligheid rond coming-out in de Nederlands-Marokkaanse gemeenschap bespreekbaar maakt en beleefde zijn wereldpremière op het prestigieuze Frameline Film Festival in San Francisco.

Tags: