Sinds september 2021 is er binnen COC Deventer e.o. de nieuwe werkgroep LHBTI+ Voorstad Deventer actief. Door een maandelijkse laagdrempelige bijeenkomst te organiseren die voor iedereen gratis toegankelijk is, hoopt ze de bekendheid en betrokkenheid met LHBTI+personen in de wijk te vergroten.

Op vrijdag 2 september 2022 begint het nieuwe seizoen van LHBTI+ Voorstad Deventer. De ontmoetingsavond is weer in Het Enkhuis (Werkluststraat 10 te Deventer) en de organisatie (Jill en Peter) zorgt in ieder geval voor een open en laagdrempelige ontmoetingsavond, waarbij LHBTI-plussers zelf en iedereen die vragen heeft hierover van harte welkom zijn. De avond begint om 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur; de toegang is gratis. Deze activiteit wordt maandelijks op de eerste vrijdag gehouden.

Voor meer informatie kun je terecht bij voorstad@cocdeventer.nl .

COC Deventer e.o. heeft dit initiatief omarmd en roept leden en achterban van harte op om deze activiteit een succes te maken door hierbij aanwezig te zijn.