zaterdag 4 november 2023

Om te vieren dat Pride 055 officieel de status van stichting heeft verkregen staat er op zaterdag 4 november een groots feest gepland in het hart van Apeldoorn. Verdere details omtrent het evenement zullen binnenkort worden gecommuniceerd.

Doelstelling

Stichting Pride 055 streeft in de gemeente Apeldoorn naar het bevorderen van onderling contact, zichtbaarheid, (zelf)acceptatie, participatie, emancipatie en integratie van individuen die zich niet in het traditionele hetero- en/of binaire gendermodel vinden. De stichting heeft een brede scope en wil bijdragen aan een inclusieve samenleving, waarin diversiteit wordt gevierd.

Contact: Voor meer informatie en updates, bezoek de officiële Facebook en Instagram-pagina’s van Pride 055, of ga naar de site.

Tags:

woensdag 1 november 2023

Conferentie ‘Anders Nog Iets?’ – Woensdag 1 november 2023

Locatie: De Gasfabriek – Zutphenseweg 6b – 7418 AJ Deventer

Werkconferentie ‘Anders nog iets?’ van het COC Deventer e.o. wordt op 1 november 2023 gehouden met betrekking tot de inclusie van LHBTIQ+ ouderen. Informatie over deze werkconferentie is in juli 2023 gepresenteerd door Joep van der Schoot (voorzitter van de werkgroep ‘Anders Nog Iets?’) namens de gehele werkgroep en het COC Deventer en Omstreken.

Anders nog iets?…

 Dit event wordt georganiseerd om invulling te geven aan het bevorderen van de inclusie van LHBTIQ+ ouderen in en om Deventer. Deze doelgroep heeft in hun jonge leven moeten vechten voor acceptatie in de samenleving. Door grotere hulpbehoevendheid op latere leeftijd dreigen LHBTIQ+ ouderen die acceptatie te verliezen. Of ze kiezen er voor om de eigen LHBTIQ+identiteit te verzwijgen. Zorginstellingen, woongemeenschappen, opleidingsinstituten voor zorg zijn belangrijke gesprekspartners om bij deze conferentie die dreiging een halt toe te roepen.

De werkgroep die de conferentie van 1 november voorbereidt is in gesprek met diverse organisaties in Deventer over het thema inclusiviteit in hun dienstverlening. Meerdere vertegenwoordigers hebben inmiddels medewerking toegezegd om dit onderwerp verder te bespreken.

Tijdens de conferentie wil men met alle partijen tot concrete acties komen en vaststellen wie deze acties zal gaan adopteren. Vervolgens worden afspraken gemaakt over het bewaken van het proces en het plannen van een vervolgbijeenkomst. De werkgroep ‘Anders Nog Iets?’ zorgt voor sprekers die de verschillende onderwerpen toelichten en na afloop wordt de conferentie afgesloten met een gezamenlijke borrel.

Voor meer informatie en vragen kan men terecht bij de werkgroep via mailadres andersnogiets@cocdeventer.nl 

Tags: ,

zaterdag 23 september 2023

Zaterdag 23 september 2023 van 17.00 tot 22.00 uur

Mulifunctioneel Centrum De Enk – Enkstraat 67 in Zwolle

Inloop vanaf 17.00 uur – Buffet 18.00 uur – Rose Murphy’s Muzikale bingoshow 20.00 uur

Ticket €17,50 (inclusief buffet, drie drankjes & hapjes)
Opgave vòòr 7 september via activiteitenregenboogouderen@coczwolle.nl
Vermeld bij de aanmelding ‘vegetarisch’ indien gewenst!

De Regenboogouderen van COC Zwolle beloofden om, na de coronaperiode, een groot regionaal feest te gaan geven. En die belofte wordt op zaterdag 23 september ingelost! Bij Multifunctioneel Centrum De Enk aan de Enkstraat 67 te Zwolle wordt die zaterdag een groot Septemberfeest voor LHBTIQ 55plussers georganiseerd. Vanaf 17.00 uur kan men naar binnen en om 18.00 uur begint het buffet (ook vegetarisch). Daarna wordt vanaf 20.00 uur de Rose Murphy´s Muzikale Bingoshow gehouden, waarbij al meezingend mooie prijzen gewonnen kunnen worden. Om 22.00 wordt het geheel gesloten.

Ook bezoekers van de omliggende COC-verenigingen zijn van harte welkom op zaterdag 23 september! Deelnamekosten voor dit Septemberfeest bedragen €17,50 en dat is inclusief buffet, drie drankjes & hapjes. Opgave is mogelijk vòòr 7 september via activiteitenregenboogouderen@coczwolle.nl
en wanneer het vegetarische buffet gewenst is kan dit bij die aanmelding worden aangegeven.

Bekijk hier de flyer (PDF)

Tags: ,

Conferentie ‘Anders Nog Iets?’ – Woensdag 1 november 2023

Locatie: De Gasfabriek – Zutphenseweg 6b – 7418 AJ Deventer

Werkconferentie ‘Anders nog iets?’ van het COC Deventer e.o. wordt op 1 november 2023 gehouden met betrekking tot de inclusie van LHBTIQ+ ouderen. Onderstaande informatie over deze werkconferentie is in juli 2023 gepresenteerd door Joep van der Schoot (voorzitter van de werkgroep ‘Anders Nog Iets?’) namens de gehele werkgroep en het COC Deventer en Omstreken.

De beoogde werkconferentie:

De uitdaging:

De uitdaging is om een zinvol event te organiseren dat invulling gaat geven aan het bevorderen van de inclusie van LHBTIQ+ ouderen in en om Deventer.

De aanleiding:

De doelgroep heeft in hun jonge leven moeten vechten voor acceptatie en ervaart dat nog steeds niet in de samenleving.

Uit diverse onderzoeken blijkt onder meer dat van de doelgroep:

 • ~40% vooroordelen en discriminatie ervaart door buren en zorgverleners;
 • ~1/3 niet open is over zijn/ haar seksuele oriëntatie, wat leidt tot anonimiteit;
 • ~1/3 een zelfmoordpoging heeft overwogen; 8% een poging heeft ondernomen;
 • Een aanzienlijk deel vreest voor somberheid, eenzaamheid psychische problemen. ‘Terug in de kast’ is vaak een ‘oplossing’;
 • ~50% van mening is dat verzorgend en verplegend personeel te weinig informatie heeft over gewoonten en behoeften van hen;
 • ~45% vindt dat een LHBTIQ+ vertrouwenspersoon nodig is in de instellingen;

Beoogde deelnemers:

De ‘vragende’ doelgroep LHBTIQ+-ouderen (en vertegenwoordigers) en ‘leverende’ partijen zoals woon-, zorg- en gemeentelijke instellingen, notariaat; verenigingen zoals COC, ouderenverenigingen, hulpverleners en nog nader te bepalen andere betrokken partijen. 

Beoogde concrete resultaten:

Het is van belang om concrete resultaten te boeken met de werkconferentie in de vorm van adoptie van onderwerpen door deelnemende partijen en werkgroepen die thema’s concreet uit gaan werken. De concrete resultaten zullen in de tijd worden gevolgd en bewaakt. 

Onderwerpen voor de werkgroepen zijn onder meer:

 • Duurzaam inclusiviteit-beleid in de samenleving, Stimuleren en bewaken van de inclusiviteit van LHBTIQ+ ouderen in de lokale samenleving.

Daarin zullen de gemeente en beleidsbepalers van instellingen met name een rol spelen.

 • Inclusiviteit door contact met-, voorlichting aan-, ondersteuning van- en bevorderen van de assertiviteit van de doelgroep

COC, ouderenverenigingen, gemeente, hulpverlenende organisatie en media zijn daarbij van belang.

 • Zichtbare en duurzame Inclusie van de doelgroep met betrekking tot wonen en zorg. Kennis van en houding tot de doelgroep.

Zorginstellingen, woongemeenschappen, opleidingsinstituten voor zorg zijn daarbij belangrijke gesprekspartners.

Vormgeving van de werkconferentie:

50-60 deelnemers in de middag van 1 november 2023.

 • Plenair: 

Welkom, introductie en doelstelling van de werkconferentie

Sprekers die een (cluster) van onderwerpen toelichten

 • Werkgroep sessies:

4-5 Werkgroepen met ‘vragende’ en ‘leverende’ partijen o.l.v. van een gespreksleider.

Opdracht: concrete acties benoemen voor de korte termijn en de langere termijn en vaststellen wie acties zal gaan adopteren. 

 • Plenair:

Verslag van de werkgroepen en vaststellen van de acties

 • Vervolg en bewaken resultaten:

Afspraken maken over het bewaken van het proces en een vervolgbijeenkomst

 • Afsluitende spreker
 • Borrel en afscheid

Voorbereiding en organisatie van het event:

De werkgroep ‘Anders nog iets…?’ geeft zowel wat betreft inhoud, deelnemers en organisatie vorm aan de werkconferentie.

De leden van de werkgroep zijn:

Joep van der Schoot, voorzitter

Henk van Rossum, communicatie

Rob de wit, penningmeester

Ralph Kleinbussink, lid 

Tags: ,

zaterdag 2 september 2023

Zaterdag 2 september 2023 vanaf 21.30 uur – Gratis entree

Schouwburg Odeon – Café Foyé – Blijmarkt 25 te Zwolle

Geniet van een fantastische dag op het bruisende stadsfestival en sluit deze in stijl af bij Schouwburg Odeon. Ontmoet nieuwe mensen, geniet van gezellige gesprekken en neem een drankje in goed gezelschap. Vervolgens kun je de dansvloer op in Café Foyé, waar een geweldige DJ je tot in de late uurtjes laat genieten van de meest dansbare muziek.

Het beste van alles? De toegang is gratis voor iedereen, je hebt geen festivalticket nodig om mee te doen. Dus kom langs en maak van je stadsfestivaldag een onvergetelijke ervaring!

Powered by Queer Night
Kun jij zijn wie jij bent? Ben jij trots op wie je bent? Samen met COC Zwolle maakt Zwolse theaters seksuele en genderdiversiteit de normaalste zaak van de wereld tijdens de Queernights. Ook het nieuwe seizoen kan je genieten van nieuwe Queernights!

Meer informatie via de website van Schouwburg Odeon

Tags: ,