vrijdag 9 september 2022

Kelder Vrijmetselaarsloge (Rijkmanstraat 10 te Deventer) – Van 20.00 tot 24.00 uur

Vrijdag 9 september begint het nieuwe seizoen van Men Meet Men weer als vanouds in de kelder van de Vrijmetselaarsloge (Rijkmanstraat 10 te Deventer). Dat houdt in dat onze eigen mensen achter de bar te vinden zijn. Vanaf 20.00 uur zijn homo- en biseksuele mannen vanaf 18 jaar welkom om tot 24.00 uur gezellig bij te kletsen of nieuwe gezichten te leren kennen. De toegang is gratis. De werkgroep Men Meet Men kijkt met enthousiasme uit naar jullie komst!

Wil je meewerken als vrijwilliger (bardienst, deurdienst, hapjes voorbereiden); laat het dan weten aan mensclubmmm@cocdeventer.nl

Tags:

Kelder Vrijmetselaarsloge (Rijkmanstraat 10 te Deventer) – Van 20.00 tot 24.00 uur

Vrijdag 9 september begint het nieuwe seizoen van Men Meet Men; opnieuw in de kelder van de Vrijmetselaarsloge (Rijkmanstraat 10 te Deventer). Dat houdt in dat onze eigen mensen weer achter de bar te vinden zijn. Vanaf 20.00 uur zijn homo- en biseksuele mannen vanaf 18 jaar welkom om weer ouderwets tot 24.00 uur gezellig bij te kletsen of nieuwe gezichten te leren kennen. De toegang is gratis. De werkgroep Men Meet Men kijkt met enthousiasme uit naar jullie komst!

Wil je meewerken als vrijwilliger (bardienst, deurdienst, hapjes voorbereiden); laat het dan weten aan mensclubmmm@cocdeventer.nl

Tags:

zaterdag 13 augustus 2022

Zaterdag 13 augustus – Bergschildtuin tussen Bergschild en Rijkmanstraat te Deventer
Speciaal voor medewerkers en bezoekers van de Men Meet Men-bijeenkomsten

Barbecue locatie en tijd

Voor de bezoekers en medewerkers van MMM (Men meet Men) wordt op zaterdag 13 augustus weer een gezellige barbecue georganiseerd. In voorgaande jaren kon deze vanwege de coronagolf niet plaatsvinden, maar dit jaar gaan we er van uit dat alles weer als vanouds door kan gaan.

Vanaf 17.30 uur is men welkom en we sluiten af om 22.30 uur. De locatie is het kleine parkje tegen de stadmuur, tussen de Rijkmanstraat en het Bergschild, tegenover de Kerksteeg (en vlakbij de woning van Jan en Bert!). Dit parkje wordt beheerd door de buurt en is door bemiddeling van Jan en Bert welwillend ter beschikking gesteld aan deze speciale avond van MMM; waarvoor natuurlijk onze grote dank.

Deelnamekosten en betaling

Voor barbecue-spullen, ruim voldoende drank en voedsel wordt gezorgd en de deelnamekosten bedragen € 24,00 per persoon (inclusief eten en drinken). Wanneer je wilt deelnemen kun je dit liefst voor 8 augustus aan ons bekendmaken. Meld je aan bij Ids Zandleven via mail of whatsapp: ids@zandleven.nl of telefonisch via 06-52458748 met vermelding van je naam. En geef hierbij eventueel ook aan of je vegetariër bent of glutenvrij wenst! Het bedrag kun je overmaken op rekeningnummer NL 56 RABO 0314 5456 03 t.n.v. I Zandleven onder vermelding van ‘BBQ 13 augustus 2022’. Je betaling wordt daarna bevestigd per mail of via whatsapp.


Vrijwilligers die graag wil meehelpen tijdens deze barbecue op zaterdag 13 augustus kunnen zich vooraf melden via Ids of Joep (06-51574564). We hopen zoveel mogelijk van jullie op 13 augustus te ontmoeten.

Namens de organisatie: Ids Zandleven en Joep van der Schoot

Let op: vanwege deze activiteit komt de MMM-bijeenkomst van vrijdag 12 augustus te vervallen. Het nieuwe seizoen van Men Meet Men begint op vrijdag 9 september in Kelderbar Vrijmetselaarsloge (Rijkmanstraat 10 te Deventer) vanaf 20.00 uur.

Tags:

vrijdag 12 augustus 2022

Let op: de bijeenkomst van COC-mannencafé Men Meet Men (MMM) op vrijdag 12 augustus komt te vervallen; in plaats daarvan wordt een gezellige MMM-barbecue georganiseerd op zaterdag 13 augustus. Meer informatie over locatie, tijden, deelnamekosten en aanmelding is via deze link te vinden.

Vanaf vrijdag 9 september begint het nieuwe seizoen van MMM; opnieuw in de kelder van De Loge (Rijkmanstraat 10 te Deventer).  De bijeenkomst start als vanouds om 20.00 uur en gaan door tot middernacht. Alle homo- en biseksuele mannen vanaf 18 jaar zijn welkom om gezellig bij te kletsen of nieuwe gezichten te leren kennen.

Aanmelden is niet langer nodig, dus alle homo- en biseksuele mannen vanaf 18 jaar zijn van harte welkom! 

De werkgroep Men Meet Men kijkt met enthousiasme uit naar jullie komst!

Tags:

dinsdag 17 mei 2022

Deventer (diverse locaties) vanaf 20.00 uur
Bijeenkomst op eerste woensdag van de maand

Op dinsdag 17 mei 2022 wordt weer een bijeenkomst van de Mannenkring in Deventer georganiseerd. Deze gespreksbijeenkomst is gericht op homo’s, biseksuele en/of transgender mannen en is met name bedoeld om je roze sociale netwerk uit te breiden. De avonden starten om 20.00 uur bij één van de kringleden (deze locatie wordt doorgegeven via email).

Aanmelden en meer informatie via deventerkringen@hotmail.com.

Deze kring is voor homo’s, biseksuele en/of transgender mannen en komt elke maand bij één van de kringleden (in Deventer) bij elkaar. De leden van een kring bepalen zelf de inhoud van de bijeenkomsten. Doel is uitwisseling, een gezellige avond, je verhaal kunnen doen, je roze netwerk uitbreiden. We kunnen gespreksthema’s voorbereiden of iets leuks gaan doen, net wat we willen. Let wel, we zijn geen coming-out of praatgroep. Maar kun je wat meer leuke roze sociale contacten gebruiken; schuif gezellig aan.

Meer informatie over De Kringen en haar diverse activiteiten is te vinden via de landelijke website van De Kringen.

Tags: ,