Nick Pijnappels, student aan de Universiteit Antwerpen in België, is voor zijn afstudeerthesis ‘Vertrouwen in de EU’ op zoek naar deelnemers dat ik uitvoer in het kader van mijn afstudeerthesis. Het onderzoek maakt een vergelijking tussen homoseksuele en heteroseksuele mannen. De survey om de vragen te kunnen beantwoorden is te vinden via deze link. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van de Master Sociologie aan de Universiteit Antwerpen.

Het onderzoek richt zich in het bijzonder op het vertrouwen in- en tevredenheid over de Europese Unie. Alsook de bereidheid tot het verrichten van politiek gerelateerde activiteiten staat centraal binnen het onderzoek. Een vergelijking wordt daarbij gemaakt tussen heteroseksuele- en homoseksuele mannen die woonachtig zijn in Nederland.

Het is relevant om te benoemen dat er in deze survey naar diverse persoonskenmerken wordt gevraagd. Dit is noodzakelijk om te toetsen of het onderzoek representatief is.

Goed om vooraf te weten:

– Het onderzoek bestaat uit 32 vragen;

– Deelname aan het onderzoek duurt +/- 10 minuten;

– U bent anoniem in het onderzoek;

– Het onderzoek richt zich op mannen.

Alvast mijn dank voor uw deelname!

Nick T.C. Pijnappels

Tags: ,

Drie HAVO-leerlingen doen voor hun Profielwerkstuk onderzoek naar het verschil van de Coming Out tussen de generatie tot 20 jaar, tussen 20-35 jaar en de generatie boven de 35 jaar. Via een vragenformulier proberen ze daar meer inzicht in te krijgen. Het verzoek is dan ook om zo veel mogelijk LHBT’ers de enquête ter laten invullen. Deze is via deze link te verkrijgen.

Tags: