zaterdag 23 juli 2022

Locatie in Zwolle – meer informatie binnenkort
Bijeenkomst van 14.00 tot 17.00 uur

Op zaterdag 23 juli 2022 is er een bijeenkomst van Club-T. Ditmaal staat er een sportdag op het programma. Meer informatie over het evenement en de locatie volgen.

We hopen je te zien zaterdag 23 jui. Vragen? Stuur een berichtje naar clubt@coczwolle.nl of kijk op onze website www.clubt.nl

Club-T biedt een veilige omgeving waar je jezelf kunt zijn en waar je gelijkgestemden kunt ontmoeten. Hoe fijn is het om jezelf te vinden en uiteindelijk jezelf te kunnen zijn. Leuke contacten in een gezellige omgeving kunnen je daarbij helpen.

Meer informatie over Club T is te vinden via de website van COC Zwolle.

Tags: ,

Vanwege de zomerstop zijn er geen bijeenkomsten in juli en augustus. Vanaf september 2022 wordt de maandelijkse bijeenkomst van LHBTI+ Voorstad Deventer weer hervat.

Entree gratis – Iedereen van harte welkom!

Na de zomerstop zal op vrijdag 2 september opnieuw een bijeenkomst van LHBTI+ Voorstad Deventer worden gehouden. De ontmoetingsavond is in Het Enkhuis (Werkluststraat 10 te Deventer) en de organisatie (Jill en Peter) zorgt in ieder geval voor een open en laagdrempelige ontmoetingsavond, waarbij LHBTI-plussers zelf en iedereen die vragen heeft hierover van harte welkom zijn. De avond begint om 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur; de toegang is gratis. Deze activiteit wordt maandelijks op de eerste vrijdag gehouden. Graag aanmelden via voorstad@cocdeventer.nl i.v.m. beperkte plaatsen.

Voor deze ontmoetingsavond dient men zich wel aan te melden bij Jill/Peter via voorstad@cocdeventer.nl i.v.m. beperkte plaatsen. Entree is gratis en iedereen is van harte welkom!

COC Deventer e.o. heeft dit initiatief omarmd en roept leden en achterban van harte op om deze activiteit een succes te maken door hierbij aanwezig te zijn.

Bezoek ook de Facebook-pagina van LHBTI+ Voorstad Deventer

Tags:

dinsdag 14 juni 2022

Dinsdag 14 juni: 20.00 uur- Apeldoorn (locatie volgt na aanmelding)

Meer informatie via www.apeldoorn.nl

Hoe moet de gemeente invulling geven aan Apeldoorn als Regenbooggemeente? Waar is behoefte aan? Om daarachter te komen is er dinsdag 14 juni vanaf 20.00 uur een avond voor LHBTI+-inwoners en betrokkenen als ouders, familie en vrienden. Deze avond wordt in samenwerking met COC, Roze 50+ en Movisie gehouden.

Tijdens de LHBTI+-inwonersavond kijken we naar wat er nu al gebeurt. Maar vooral ook waar nog behoefte aan is. Aanmelden kan tot 7 juni via regenboog@apeldoorn.nl. Na aanmelding ontvangt u verdere details over de bijeenkomst. Voor COC-leden uit Apeldoorn de gelegenheid om hun gemeente nog meer regenboogkleuren te geven.

Werkt u voor een maatschappelijke organisatie en wilt u meedenken?

Op een later moment komt er een bijeenkomst voor maatschappelijke organisaties in Apeldoorn. Zij krijgen hier later bericht over.

Tags:

donderdag 21 april 2022

MIMIK – Achter de Muren Vispoort 8-10 te Deventer

Donderdag 21 april van 13.30 tot 17.30 uur (Inloop vanaf 13.00 uur)

Deelname gratis – Graag vooraf aanmelden via deze link

Op donderdagmiddag 21 april wordt in MIMIK het eerste Deventer Inclusiefestival georganiseerd. Deze middag bestaat uit een leuk en lekker concreet programma met theater, filmpjes en spoken word. Ook zijn er korte afwisselende en informatieve presentaties. Daarnaast is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen! Dus… aarzel niet. De toegang is gratis, maar wel even vooraf aanmelden!

Het hele programma is te vinden via deze link. Het Deventer Inclusiefestival#1  wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Deventer.

Bekijk ook de Nieuwsbrief van het Deventer Inclusiefestival!

Tags: ,

MIMIK – Achter de Muren Vispoort 8-10 te Deventer

Donderdag 21 april van 13.30 tot 17.30 uur (Inloop vanaf 13.00 uur)

Deelname gratis – Graag vooraf aanmelden via deze link

Op donderdagmiddag 21 april wordt in MIMIK het eerste Deventer Inclusiefestival georganiseerd. Deze middag bestaat uit een leuk en lekker concreet programma met theater, filmpjes en spoken word. Ook zijn er korte afwisselende en informatieve presentaties. Daarnaast is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen! Dus… aarzel niet. De toegang is gratis, maar wel even vooraf aanmelden!

Het hele programma is te vinden via deze link. Het Deventer Inclusiefestival#1  wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Deventer.

Bekijk ook de Nieuwsbrief van het Deventer Inclusiefestival!

Tags: ,