vrijdag 6 oktober 2017

Landstede Sportcentrum – Hogeland 10 te Zwolle
Bijeenkomst vanaf 09.30 tot 13.30 uur

In de aanloop naar Coming Out Dag 2017 organiseert de provincie Overijssel een Regenboogsymposium voor gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Noteer vrijdag 6 oktober alvast in uw agenda!

In een inclusief Overijssel kan iedereen zichzelf zijn

Wij vinden het belangrijk om ons daarvoor in te zetten. Met het Regenboogsymposium vragen we aandacht voor de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie (LHBTI’s). Daarin valt nog veel te winnen.

Programma en aanmelden

Tijdens het symposium geven we veel ruimte aan het opdoen en delen van kennis. Zo hebt u de gelegenheid om inspirerende workshops te volgen en kunt u op de informatiemarkt in gesprek met relevante maatschappelijke partijen. In september maken we het definitieve programma bekend. Dan is het mogelijk om u aan te melden.

Tags:

donderdag 23 juni 2016

Synagoge, Golstraat 3 in Deventer
Entree € 5,00 – Aanvang 20.00 uur (inloop 19.30 uur)

Adelheid Roosen
Thema ‘Beter Samen Leven’

Het Etty Hillesum Centrum viert haar 20-jarig bestaan met een inspirerend cadeau over ‘Beter Samen Leven’ voor iedereen in Deventer. Wie kunnen we hiervoor beter vragen dan Adelheid Roosen? Ze is bevlogen theatermaakster in voortdurende zoektocht naar het kantelen van het perspectief dat wij hebben op de Ander, de ogenschijnlijke vreemde. Ze komt op donderdag 23 juni in de synagoge aan de Golstraat.

Het motto van het EHC is Beter Samen leven. Adelheid Roosen (1958) is daarmee op een hele eigen wijze op veel verschillende manieren in de weer. Wat begon met een theaterdrieluik over moslimmigranten (waaronder ‘de gesluierde monologen’) groeide uit tot een diepgaande ontmoeting van theatermakers en publiek met de wijken en hun bewoners. Vanaf 2010 ontwikkelde Roosen haar adoptiemethodiek waarbij theatermakers in adoptie gaan bij wijkbewoners om het contact met de ander te verdiepen en hun verhalen te verzamelen.

Of het nu over eerwraak gaat, mensen in de Bijlmer, kunstenaars in Syrië of haar moeder met Alzheimer, Adelheid wil in contact, in verbinding komen met de ander. Niet voor niets kende het Humanistisch Verbond haar in 2015 de Van Praagprijs toe omdat zij “een onvermoeibare voorvechter is van een wereld waarin medemenselijkheid een nieuwe kans krijgt.” In 2016 werd zij gevraagd toe te treden tot de Academie van Kunsten, op basis van haar artistieke verdiensten in het Nederlandse theaterlandschap.

Het EHC is heel blij met de komst van Adelheid Roosen naar Deventer. Als er iemand inspirerend en eigenzinnig kan vertellen over samenleven, is zij dat wel. Beginnend met de film ‘Mam’ over het contact met haar dementerende moeder, trekken we daarna, figuurlijk, de wijken in en zien we waar we gezamenlijk uitkomen. Gespreksleider is Ita van Dijk.

Wil je hierbij zijn? Dit kan, graag zelfs! Er wordt een kleine bijdrage gevraagd van € 5,00; aanmelden kan via administratie@ettyhillesumcentrum.nl of 0570-641003. De avond begint om 20.00 uur in de synagoge aan de Golstraat, inloop 19.30 uur.

Tags: ,

donderdag 9 juni 2016

De Wijngaard – Wilhelminalaan 3 te Zutphen
Bijeenkomst vanaf 20.00 uur
Aanmelden verplicht via deze link

Open gesprekken over homoseksualiteit en geloven. Dat is het doel van Verscheurd, een initiatief van christenen die zelf van dichtbij met homoseksualiteit te maken hebben. Op donderdag 9 juni organiseert Verscheurd in Zutphen een regionaal seminar over homoseksualiteit. Een seminar voor iedereen met vragen over homoseksualiteit en geloven. De toegang is gratis, opgeven kan via www.verscheurd.nl/seminars.

Tijdens het seminar zal er informatie worden gegeven over homoseksualiteit. Ook zullen verhalen en ervaringen worden gedeeld. Dat is niet moeilijk, want de seminarleiders zijn zelf homo of lesbisch of zijn naaste-van. Uit eerste hand kunnen zij vertellen welke vooroordelen en onbegrip zij tegengekomen zijn, maar gelukkig ook over liefde en begrip die ze vonden. En over hun zoektocht in het geloof. Terwijl sommige christenen geloven dat de Bijbel geen ruimte laat voor homoseksuele relaties, voelen anderen zich geenszins bezwaard. Tijdens de seminars zullen de verschillende Bijbelse visies worden besproken, zonder dat er een standpunt gekozen wordt. Samen zijn wij op zoek naar veiligheid en eenheid. De avond begint om 20 uur en wordt gehouden in de Wijngaard aan de Wilhelminalaan 3 te Zutphen. De seminars worden landelijk druk bezocht en wegens een beperkt aantal plaatsen om de veiligheid in gesprek te waarborgen is aanmelden noodzakelijk: dit kan via www.verscheurd.nl/seminars.

Tags: ,

zondag 4 mei 2014

Herdenking en Kranslegging op Grote Kerkhof: 19.55 uur
Café Face It geopend vanaf 20.30 uur

Op zondag 4 mei is in Deventer de jaarlijkse herdenking om 20.00 uur op het Grote Kerkhof, gevolgd door de Twee-minuten-stilte en de Kranslegging. Ook vanuit COC Deventer zal een delegatie aanwezig zijn om een krans te leggen.

Om 19.00 uur is een herdenkingsmoment bij de volgende monumenten: Twentol monument (Snipperlingsdijk), Indië monument (Grote Kerkhof), Etty Hillesum monument (Kapjeswelle), Verzetsmonument (Verzetslaan). Bij ieder monument wordt een krans gelegd en een toespraak gehouden. Daarna Stille Tocht naar het Grote Kerkhof, waar de gezamenlijke herdenking plaatsvindt. Om 19.55 uur legt burgemeester Heidema een krans. Hierna volgt de twee minuten stilte. Aansluitend zijn er verschillende muziekuitvoeringen en voordrachten. Namens N.V.I.H. COC Deventer zullen bestuursleden een krans leggen bij het monument op het Grote Kerkhof.

Na afloop van de herdenking is het COC-café geopend vanaf 20.30 uur in een aangepaste sfeer.

Tags: ,

Burgemeester Heidema reikte op dinsdag 17 december in de Deventer Schouwburg een speciale Aanmoedigingsprijs uit. Deze prijs (1000 euro en een wisselbeker) van de Stichting Vrienden Ouderenwerk Deventer gaat naar een organisatie of instelling die zich inzet voor een positieve beeldvorming van ouderen. Tot grote vreugde van COC Deventer was het de eigen ’50plus groep’ die deze prijs in ontvangst mocht nemen. Ze waren hiervoor voorgedragen door het bestuur van COC Deventer, dat ook aangaf ‘supertrots’ te zijn op deze werkgroep. Het was de vijfde keer dat deze prijs werd uitgereikt.

Hieronder volgt de schriftelijke versie van het dankwoord welke door werkgroepslid Ralph Kleinbussink werd voorgedragen tijdens de uitreiking:

Blij en verrast!

We zien deze prijs als een stimulans om door te gaan met onze activiteiten voor roze senioren. Een verduidelijking: roze senioren zijn mensen met homoseksuele, lesbische, biseksuele gevoelens. Ook transgenders (mensen die in het ‘verkeerde’ lichaam geboren zijn) behoren tot onze doelgroep.

In 2014 wil de werkgroep samen met bestaande reguliere zorg/ hulpverlenings instanties starten met een project ‘bezoekgroep, maatjes, vrienden dienst of hoe het project ook mag gaan heten.
Uit contacten met instellingen en individuele vragen weet roze 50+ Deventer, dat er onder roze senioren behoefte is aan één op één contact. Af en toe lukt het op een spontane manier om een match tot stand te brengen.
Roze 50+ wil graag dat er een netwerk van (het liefst homoseksuele) vrijwilligers ontstaat welke een luisterend oor bieden aan onze doelgroep: roze senioren.

Het gaat hier om het bieden van erkenning- en herkenning van gevoelens.
Een soort ‘peers’ mensen die deze gevoelens, interesses en ervaringen kunnen delen.
Bijvoorbeeld: de ‘relnicht’ die het leuk vond om tijdens de ‘gay-pride’ in een zeer opvallende outfit te lopen, kan zonder gêne zijn foto’s uit het verleden laten zien.
De lesbienne kan samen lachen om de uitspraak: als ze een goeie beurt krijgt gaat het wel over! En misschien gaat de transgender samen met de vrijwilliger naar de manicure.
Gewoon menselijk mede contact zonder dat je op je hoede moet zijn voor een afwijzing van jou als persoon. Samen met roze50plus Nederland zetten wij op lokaal niveau ons hiervoor in.

Kortom: we zijn blij met de prijs. We danken het COC bestuur omdat zij ons hebben voorgedragen voor deze prijs, en we danken de Stichting Vrienden Ouderenwerk Deventer voor deze aanmoedigingsprijs! Op naar 2014 in de hoop dat er een ‘bezoekers’groep van start kan gaan. Dank u wel.

Ralph Kleinbussink namens 50Plus COC Deventer

2013-12-18 aanmoedigingsprijs
De trotse leden vn de ’50plus groep’ nemen de prijs in ontvangst

Tags: , ,