De Nationale Coming Out Dag van donderdag 11 oktober staat dit jaar in het teken van acceptatie in de sport. Speciaal voor deze dag is een regenboogposter uitgebracht die op 11 oktober bij sportclubs opgehangen kan worden. Onderaan dit bericht staat een link waarmee de poster gedownload kan worden. De posteractie is een initiatief van COC Nederland, met medewerking van de Gay Krant. In de komende Gay Krant – van 13 oktober – wordt uitgebreid aandacht besteed aan homoseksualiteit en sport.

De speciale poster is op te halen bij COC-café Face It of te downloaden door op onderstaande afbeelding te klikken.

In de Gay Krant van komende week zegt KNVB-voorzitter Michael van Praag dat het plan waarmee de voetbalbond komt om homofobie in de voetbalwereld tegen te gaan zowel preventieve als repressieve maatregelen bevat. “Waar het fout gaat, zullen we ook stevig moeten sanctioneren”, aldus Van Praag. De plannen van de KNVB worden op Coming Out Dag gepresenteerd. In de Gay Krant en ook op de poster licht Michael van Praag alvast een tipje van de sluier van het plan op. De bond gaat de komende maanden onder meer samen met de John Blankenstein Foundation middels workshops voorlichting geven aan amateurverenigingen en betaald voetbalclubs.

COC Nederland vraagt iedereen – hetero’s en LHBT’s – om op donderdag 11 oktober de speciale regenboogposter op te hangen bij haar of zijn sportclub. Zo kan elke Nederlander bijdragen aan acceptatie van LHBT’s in de sport en de coming out van sporters die uit de kast willen komen makkelijker maken. De poster is te downloaden met de link onderaan dit artikel, maar de posters worden vanaf vandaag ook in heel Nederland verspreid. Bovendien wordt de poster op 11 oktober afgedrukt in dagblad Metro.


klik op de afbeelding om het pdf-bestand te downloaden

Op de voorzijde van de Coming Out Dag-poster is het beeld te zien van een voetballer die op zijn borst de regenboogvlag toont, het internationale symbool voor homo-emancipatie. Daaronder de tekst ‘Uit de kast scoort!’. “Uit de kast scoort, omdat sporters die op hun club open kunnen zijn over hun seksuele voorkeur of genderidentiteit vaak beter in hun vel zitten en beter functioneren”, zegt de zojuist aangetreden voorzitter van COC Nederland, Tanja Ineke. “Acceptatie is dus niet alleen goed voor LHBT-sporters, maar ook voor de club.” Het gezicht van de voetballer op de poster is niet zichtbaar. “Want elke sporter op elke club kan LHBT zijn”, zegt Ineke. “Statistisch gezien zit in elk voetbalteam ten minste één LHBT. Acceptatie in de sport is dus altijd van belang.” Als mensen hun seksuele identiteit voor zichzelf willen houden, hebben ze daar het volste recht toe, vindt de COC-voorzitter, “maar áls mensen uit de kast willen komen, moet het klimaat op club daar alle ruimte voor bieden.”

Op de achterzijde van de poster staan quotes van oud-profvoetballer Wensley Garden, gouden hockeyspeelster Marilyn Agliotti, tennisspeelster Stephanie de Hoog en sportprofessional Mart Roumen. Soms zijn hun ervaringen negatief, maar vaak ook positief. Uitgebreide interviews met deze sporters staan in de Gay Krant die vanaf donderdag bij de abonnees op de mat ligt.

Tags: , ,

Op 8 maart 2012 is het precies veertig jaar geleden dat het COC (toen nog een werkgroep) haar activiteiten in Deventer is begonnen. Het hele jaar blikken we terug op de vele ontwikkelingen en activiteiten die tussen 1972 en nu plaatsvonden. Iedere week te volgen op deze internetpagina.

Voorlichting door de jaren heen

Samen met ‘Afdelingsaktiviteiten’ en de Sociëteit was de werkgroep Voorlichting één van de drie actieve werkgroepen in het eerste jaar van het COC in Deventer. Het takenpakket van die werkgroep voorlichting is in de loop der jaren grofweg in drieën te delen: het verzorgen van voorlichtingen aan groepen (scholen, vormingscentra, plattelandsvrouwen, politie, enz.), het verpreiden van COC-informatiemateriaal (in het eigen pand, in een info-stand op de markt of op manifestaties) en het organiseren van evenementen in of buiten het COC (thema-avonden, demonstraties, manifestaties of andere ‘kreatieve uitspattingen’).

Een van de eerste activiteiten van die werkgroep in 1973 was het Huisartsenprojekt, waarbij 150 artsen in de stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen werden aangeschreven. Vijftien artsen reageerden op die brief, waarvan één aangeeft wat meer te willen doen bij de opvang van ‘homofielen’.

Anekdote: Huisartsenprojekt
Het huisartsenproject zal wel de geschiedenis ingaan als de minst succesvolle aktie uit die tijd. Natuurlijk was zo’n aktie veel te hoog gegrepen. Wim Dwarshuis ontwierp de brief die verstuurd moest worden aan de artsen. Het is één van de mooiste stukjes Nederlands geworden die de afdeling ooit geproduceerd heeft. Zelfs huisartsen moeten hebben gedacht dat het COC heel wat mans was.
‘De grotere openheid in sexualibus van de laatste jaren heeft misschien tot gevolg dat de arts van nu op zijn spreekuur wat meer geconfronteerd wordt met het verschijnsel homofilie.
Het lijkt waarschijnlijk dat de niet-homofiele arts zich niet altijd volledig zal weten te verplaatsen in de situatie van de homofiel. Het is zelfs voorstelbaar, dat de arts soms niet weet wat hij met de homofiel áán moet.
Het COC afd. Stedendriehoek heeft sinds kort een werkgroep Voorlichting, die zich specialiseert op voorlichting van homofielen. Zij stelt een aantal mensen beschikbaar, die bereid zijn homofielen op te vangen in die zin, dat ze gewoon gesprekspartner voor de homofiel willen zijn. Het gaat hierbij om sociale opvang; de werkgroep heeft niet de pretentie in enig opzicht het medische terrein van de arts te betreden. De arts zou een contactadres kunnen krijgen via hetwelk hij de homofiel een gesprekspartner zou kunnen bezorgen.’

(Uit het Homojubileumboek uit 1982 en een gedeelte uit de brief aan de huisartsen – april 1973)


(Twee thema-avonden in de jaren zeventig: Huwelijk en Homofilie – Konfrontatie)

De werkgroep Voorlichting groeide gestaag; zeker na de uitzending ‘Werkwinkel’ van de NOS in 1974. In het COC ontstonden ook ‘Werkwinkelavonden’ ( het Engelse woord ‘Workshop’ werd voor een arbeidersstad als Deventer als niet gewenst ervaren), waarbij geprobeerd werd mensen met een passief gebruik van de Bokking (COC-pand van 1974 tot 1983) tot actieve lidmaatschap te bewegen. In het begin draait het om een kerngroep van vijf zeer actieve personen, maar vanaf eind 1975 zijn de avonden succesvoller. In samenwerking met de werkgroep Orpheus wordt op 18 april 1975 een thema-avond over ‘Huwelijk en Homofilie’ georganiseerd. Samen met de NVSH en de MVM (Man-Vrouw-Maatschappij) wordt in maart 1976 door een aantal mensen in vormingscentrum ‘De Hunneschans’ voorlichtingstrainingen gevolgd, om vervolgens in de regio Stedendriehoek het voorlichtingsproject voor middelbare scholen beter vorm te kunnen geven. In een brief aan de scholen werd het volgende duidelijk gesteld: ‘Het is onze bedoeling vóórlichting te geven, niet om propaganda voor onze levenswijze of onze vereniging te maken.’ Eind 1976 heeft het onderwijsproject al meer dan vijftig lesuren voorlichting gegeven, maar de uitdaging bleef om de daaropvolgende jaren het aantal mensen actief te houden om aan de aanvragen te voldoen.

De verhuizing naar het nieuwe pand in 1984 zorgde voor een nieuwe generatie vrijwilligers en leidt ook tot ludieke initiatieven om ook in de regio een voorlichtende taak te vervullen. Bij evenementen en bijzondere activiteiten wordt een kraam gehuurd om informatie te verstrekken aan een breder publiek. In het kielzog worden ook meer zichtbare en prikkelende acties georganiseerd, zoals hand-in-hand-lopen, kussen-bij-de-kerk en de Roze Fietskaravaan.


Ludieke actie ‘Kussen-bij-de-Kerk’ bij de Broederenkerk in 1985

Anekdote: Marktkraam
Sinds kort krijgen we wat ervaring met het kraamwerk. Kraamwerk is soms best spannend. Vooral als er een groepje schreeuwende jongelui op de kraam af komt. Midden tussen de stromen mensen gaan staan om folders uit te delen is ook een grote ervaring.
Gelukkig schijnt de agressie tegen ons mee te vallen. Scheldwoorden of echt domme opmerkingen krijg je soms wel te horen, maar tot nu toe hebben we nog geen tikken gehad. Als er regelmatig een kraampje van het COC op de markt staat, kan dit een herkenningspunt worden: een aanspreekpunt voor mensen die graag met het COC in kontakt willen komen.

(deel uit een artikel over voorlichting door Teun Jansen uit Flipo nulnummer – januari 1983)


COC-informatiekraam op de Brink in 1987

Midden jaren ’90 was er een periode geen werkgroep Voorlichting. Mensen die daarvoor actief waren als voorlichters waren gestopt vanwege andere werkzaamheden, maar er kwamen geen nieuwe vrijwilligers in hun plaats. Het ontstaan van de nieuwe jongerengroep in 1995 zorgde gelukkig weer voor een opbloei van de werkgroep Voorlichting, zodat er weer jaren vooruit kon.
Het aantal vrijwilligers is trouwens altijd een terugkerend fenomeen geweest bij de werkgroep. Zolang er voldoende actieve mensen waren kon de werkgroep Voorlichting actief zijn op scholen en bij andere instanties waar om informatie over homoseksualiteit gevraagd werd. Zodra de werkgroep niet meer kon ingaan op die verzoeken werd dan aan de noodbel getrokken.

Anekdote: Voorlichting op scholen
Per klas zijn de reacties heel verschillend; dat maakt het ook zo leuk maar tegelijkertijd ook zo spannend. De ene groep vuurt achter elkaar allerlei vragen op je af en de andere groep zit je juist heel afwachtend en terughoudens aan te kijken. Wat wel vaak overeenkomt is de schijntolerante houding die veel leerlingen aannemen. Ze geven dan aan dat ze geen problemen met homoseksualiteit hebben, maar als je dan gaat doorvragen vinden ze het toch wel raar, eng, vies en meer van dergelijke opmerkingen. Wat wij willen bereiken met deze voorlichtingen is het nadenken en het bewustworden van de leerlingen over het bestaan van homoseksualiteit. Bovendien willen we de leerlingen laten inzien dat het net zo goed iemand als Paul de Leeuw kan zijn als je beste vriend of vriendin.

(deel uit een verslag en oproep van Nathalie Fontein uit Flipo nummer 34 – juni 1997)


(voorkant van de nieuwe voorlichtingsfolder uit 2012)

In de nieuwe eeuw bleef de werkgroep Voorlichting actief, maar ook weer met afwisselende perioden van grote activiteiten en dreigende teloorgang. Begin dit jaar was de situatie opnieuw zorgwekkend, maar gelukkig heeft een wervingsactie voor nieuwe potentiële voorlichters gezorgd. Naast het ontwikkelen van een nieuwe folder en de speciale Voorlichtingsfilm ‘Wie van de Drie” hebben begin september 2012 zestien vrijwilligers in het COC-pand een voorlichtingstraining gevolgd, zodat er weer voldoende mensen zijn om de taken van de werkgroep Voorlichting voort te zetten. En dat is maar goed ook, want de poll op de COC-website heeft uitgewezen dat het geven van voorlichting over homoseksualiteit als de belangrijkste taak van COC Deventer wordt gezien.

Deze serie historische overzichten is ‘a work in progress’. Wanneer lezers aanvullingen of verbeterpunten willen aanleveren kunnen ze contact opnemen met de samensteller van deze reeks.

Volgende week: 1996 Nieuw leven voor de COC-bibliotheek

Tags: ,

Vind jij het ook belangrijk om homoseksualiteit bespreekbaar te maken onder jongeren? Dan is dit je kans! COC Deventer verzorgt gastlessen over homoseksualiteit op vmbo, mbo, havo en vwo.

Doel van deze gastlessen is om homoseksualiteit bespreekbaar te maken en daarmee de tolerantie te vergroten, zodat wederzijds respect wordt bevorderd. Ook krijgen homoseksuele leerlingen die nog niet uit de kast zijn gekomen een hart onder de riem gestoken. Voor het geven van deze voorlichtingslessen zijn we op zoek naar enthousiaste mensen (m/v) die het team willen versterken.

Ben je homo, bi of lesbisch en wil je graag je steentje bijdragen? Geef je dan nu op voor ons speciale opleidingsprogramma. Het programma start in maart en wordt deels gegeven in samenwerking met het landelijk COC.

Wil je eerst wat meer weten over het geven van voorlichting? Dan kun je een keer mee de klas in met twee ervaren voorlichters. Na je aanmelding nemen we contact met je op om een afspraak te maken.

Opleidingsprogramma

  • Je start in maart, april of mei door een keer mee te lopen met een voorlichting, waarbij je met twee ervaren voorlichters de klas in gaat.
  • Ook krijg je samen met andere nieuwe voorlichters een trainingsdag aangeboden, verzorgd door twee ervaren trainers van het landelijk COC. De training wordt gegeven in Deventer op 13 mei 2012. In deze training word je geleerd wat de basisstructuur van een voorlichting is, leer je werken met verschillende werkvormen, word je voorbereid op de vragen die je kunt verwachten en krijg je tips over hoe je een voorlichting voorbereidt en evalueert.
  • Daarnaast organiseren wij voor alle voorlichters:
    • Feestelijke aftrap van het nieuwe schooljaar in september.
    • Een of meer informele avonden in het COC-café onder leiding van een ervaren trainer om ervaringen uit te wisselen. Bij deze trainer kan je ook terecht met persoonlijke vragen.
    • 4x per jaar bijpraat- & uitwisselingsborrel.

Wat vragen we van jou?

Enthousiasme is belangrijker dan ervaring! Ook als je nog geen ervaring hebt om voor een groep te staan, kan je voorlichter worden. Het opleidingsprogramma maakt dit mogelijk, je wordt niet zomaar op een groep ‘losgelaten’. Jouw persoonlijke inzet en bijdrage worden besproken in een individueel gesprek met de coördinator van de werkgroep. Er wordt van je verwacht dat je minimaal eenmaal per maand een lesuur beschikbaar bent. Voorlichting geven is vrijwilligerswerk. Dat betekent dat alleen gemaakte onkosten worden vergoed.

Voorlichter van het COC: een leuke en leerzame uitdaging!

Meer weten?

Neem contact op de werkgroep Voorlichting. Stuur een e-mail naar: voorlichting@cocdeventer.nl of vul het contactformulier in.

Tags: , , ,

zondag 13 mei 2012

Zaal De Horst, Kerkstraat 5 in Deventer: 10.00 uur

Training nieuwe voorlichters door de landelijke werkgroep van het COC. Locatie: COC-café Face It. Tijd: van 10.00 tot 17.00 uur.

De training is bestemd voor mensen die zich hiervoor hebben opgegeven. Heb je ook interesse in de werkgroep Voorlichting? Laat dit dan aan hen weten en vul het contactformulier voorlichting in!

Tags: ,

Op Youtube is het coming-out-verhaal te bekijken van Robin (Busscher), waarin hij vertelt hoe het voor hem was om uit de kast te komen. Het is tevens een aansporing om meer mensen over hun coming-out te laten vertellen om zo bij te dragen tot meer acceptatie van holebi’s.

Het verhaal kun je vinden via deze link.

Tags: ,