Mysterieuze ziekte vraagt om aandacht en voorlichting

Post uit Afrika, First Aid(s) en SOA-sisters

In de jaren daarna werd de aandacht voor Aids nog meer opgevoerd. In de net geopende COC-bibliotheek waren diverse informatiematerialen en studies over omgaan met Aids te vinden. Er verschenen diverse films rondom het thema en ook in theatervoorstellingen kwam het onderwerp aan bod. In 1989 werd de indrukwekkende solo-voorstelling ‘Post uit Afrika’ in het COC opgevoerd, waarbij Wick Ederveen (1953-1994 en inderdaad de broer van Arjan Ederveen) door middel van een ingesproken cassettebandje en rollenspel een portret schets van een man die weet dat hij aan aids zal overlijden. Ook thema-feesten werden aan het onderwerp besteed (meestal rond Wereld-Aidsdag op 1 december), zoals het ‘First Aid(s) Festival’ in 2006 met dokters, verpleegsters en een optreden van de ‘Soa-sisters’.

Ondanks deze openheid rondom het thema Aids, duurde het nog vrij lang voordat ook binnen COC-IJsselstreek de ziekte een gezicht kreeg. De regio Deventer bleef niet gespaard en sommige mensen die regelmatig het COC bezochten bleken helaas ook sero-positief. Zo was het thema niet langer een ver-van-ons-bed-show maar moest er vanuit de eigen COC-gelederen geleerd worden hoe men omgaat met mensen met hiv-aids. Hoewel er in de loop der jaren een aantal van hen zijn overleden (vaak met veel belangstellenden vanuit het COC op de uitvaart), bleken ook velen baat te hebben bij de medicijnen om de ziekte te beteugelen. De ruime financiële steun aan het Aidsfonds en daarmee aan onderzoek wierp zijn vruchten af.

Sinds 2011 is er binnen COC Deventer geen aparte werkgroep hiv-aids meer actief. Degene die deze werkgroep jarenlang in zijn eentje vertegenwoordigde is gestopt en vanuit de nieuwe generatie is er weinig respons om hierbinnen iets te gaan doen. Toch stond in het COC-café tot 2015 een collectebus ten bate van het Aidsfonds en gaat een deel van de giften aan COC Deventer & omstreken naar aidspreventie (een andere deel gaat naar Pink Ribbon, de organisatie tegen borstkanker).

Contact

Bezoekadres
Bierstraat 54
7416 AM Deventer

E info@cocdeventer.nl

Stuur een bericht

"*" geeft vereiste velden aan

cocdeventer.nl
© 2024 COC Deventer e.o. | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch ontwerp Thumbs Up | Technische realisatie Sieronline B.V.

Toegangelijkheid