Vacatures

Het COC komt op voor de belangen van homoseksuele, lesbische en biseksuele mannen, vrouwen en transseksuelen. COC Deventer e.o. is een van de 20 regionale verenigingen van COC Nederland en heeft een eigen bestuur, werkgroepen en vrijwilligers. De regio waar COC Deventer de belangen voor behartigt zijn Deventer, Apeldoorn, Lochem, Olst/Wijhe, Raalte, Voorst en Zutphen/Warnsveld. COC Deventer is een actieve vereniging en kan veel organiseren dankzij een grote groep vrijwilligers.

COC Deventer heeft twee ambities:

 1. We willen hét kennisinstituut voor seksuele diversiteit in onze regio zijn en
 2. We willen de zichtbaarheid en weerbaarheid vergroten van de LGBT’s (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender).

Openstaande vacatures

COC Deventer heeft de volgende functies vacant:

 • algemeen bestuurslid COC Deventer (Bestuursfunctie)
 • coördinator Communicatie
 • coördinator Voorlichting
 • voorlichters

Deze bestuursfuncties van Voorzitter, Secretaris en Penningmeester zijn momenteel niet vacant, maar in de toekomst kunnen we vast enthousiaste vrijwilligers voor deze functies gebruiken! Je kunt je alvast aanmelden en meedraaien als aspirant met het huidige bestuur.

voorzitter COC Deventer

Deze functie is momenteel niet vacant, maar in de toekomst kunnen we vast enthousiaste vrijwilligers voor deze functie gebruiken! Je kunt je alvast aanmelden en meedraaien als aspirant met het huidige bestuur.

COC Deventer wil als vereniging een uitstraling hebben die open is, trots, actief en betrouwbaar. Dit betekent dat we zichtbaar willen zijn, actief mensen tot gesprek willen uitnodigen en uiteenlopende activiteiten organiseren. Daarbij hoort een goede voorzitter aan het roer te staan die, samen met de rest van het bestuur en de werkgroepen, zorgt dat het beleid wordt uitgevoerd en waar nodig uitgezet.

Wat doet de voorzitter?

 • Je ontwikkelt samen met de rest van het bestuur en de werkgroepen een beleid voor de toekomst van COC Deventer en omstreken met aandacht voor de diverse doelgroepen.
 • Je zorgt voor goed contact met de leden, vrijwilligers, coördinatoren, werkgroepleden en het bestuur. Daarvoor nodig je coördinatoren uit voor de maandelijkse werkgroepenraad en de leden voor de halfjaarlijkse Ledenvergadering. Hierbij fungeer je als voorzitter.
 • Je peilt de goede samenwerking binnen de werkgroep en probeert, in geval van problemen, een oplossing te vinden.
 • Je onderhoudt de contacten met het Landelijk Bestuur en andere COC-verenigingen. Je neemt deel aan bijeenkomsten als het Congres, de Federatiedag en andere activiteiten om COC Deventer te vertegenwoordigen.
 • Je bent namens COC Deventer contactpersoon met andere organisaties en instellingen die zich bezighouden met diversiteit.

Wat verwachten wij van de voorzitter (vrijwilligersfunctie)?

 • Je onderschrijft de doelstelling van COC Deventer en bent open-minded.
 • Je kunt flexibel inspringen op actuele gebeurtenissen en weet een goede tijdsplanning te maken.
 • Je bent beleidsmatig en stressbestendig.
 • Je kunt goed het overzicht houden binnen de vereniging en vindt het leuk om vrijwilligers te motiveren en enthousiasmeren.
 • Je kunt overzicht houden over wat er in de vereniging speelt en welke mogelijkheden dit biedt voor de beleidsvoering.
 • Wanneer jij ons team versterkt doe je dat met enthousiasme, motivatie, inzet en drive. We doen het allemaal op vrijwillige basis.

Hoeveel tijd kost het?
6 à 8 uur per week

Heb je interesse?
Stuur een mail aan
info@cocdeventer.nl. Dan nemen we contact met je op.

secretaris COC Deventer

Deze functie is momenteel niet vacant, maar in de toekomst kunnen we vast enthousiaste vrijwilligers voor deze functie gebruiken! Je kunt je alvast aanmelden en meedraaien als aspirant met het huidige bestuur.

COC Deventer wil als vereniging een uitstraling hebben die open is, trots, actief en betrouwbaar. Dit betekent dat we zichtbaar willen zijn, actief mensen tot gesprek willen uitnodigen en uiteenlopende activiteiten organiseren. Daarbij hoort een gedegen secretaris die, samen met de rest van het bestuur en de werkgroepen, zorgt dat het beleid wordt uitgevoerd en waar nodig uitgezet.

Wat doet de secretaris?

 • Je ontwikkelt samen met de rest van het bestuur en de werkgroepen een beleid voor de toekomst van COC Deventer en omstreken met aandacht voor de diverse doelgroepen.
 • Je zorgt voor goed contact met de leden, vrijwilligers, coördinatoren, werkgroepleden en het bestuur. Daarvoor nodig je coördinatoren uit voor de maandelijkse werkgroepenraad en de leden voor de halfjaarlijkse Ledenvergadering. Hierbij maak en verspreid je de notuelen en vergaderstukken.
 • Je peilt de goede samenwerking binnen de werkgroep en probeert, in geval van problemen, een oplossing te vinden.
 • Je onderhoudt de contacten met het Landelijk Bestuur en andere COC-verenigingen. Je vraagt twee keer per jaar een actuele ledenlijst aan en neemt deel aan bijeenkomsten als het Congres, de Federatiedag en andere activiteiten om COC Deventer te vertegenwoordigen.
 • Je bent namens COC Deventer contactpersoon met andere organisaties en instellingen die zich bezighouden met diversiteit.

Wat verwachten wij van de secretaris (vrijwilligersfunctie)?

 • Je onderschrijft de doelstelling van COC Deventer en bent open-minded.
 • Je hebt communicatieve vaardigheden en weet een goede tijdsplanning te maken.
 • Je bent beleidsmatig en stressbestendig.
 • Je kunt goed het overzicht houden binnen de vereniging en vindt het leuk om vrijwilligers te motiveren en enthousiasmeren.
 • Je kunt overzicht houden over wat er in de vereniging speelt en welke mogelijkheden dit biedt voor de beleidsvoering.
 • Wanneer jij ons team versterkt doe je dat met enthousiasme, motivatie, inzet en drive. We doen het allemaal op vrijwillige basis.

Hoeveel tijd kost het?
4 à 6 uur per week

Heb je interesse?
Stuur een mail aan info@cocdeventer.nl. Dan nemen we contact met je op.

Algemeen bestuurslid COC Deventer

COC Deventer wil als vereniging een uitstraling hebben die open is, trots, actief en betrouwbaar. Dit betekent dat we zichtbaar willen zijn, actief mensen tot gesprek willen uitnodigen en uiteenlopende activiteiten organiseren. Daarbij hoort een algemeen bestuurslid die, samen met de rest van het bestuur en de werkgroepen, zorgt dat het beleid wordt uitgevoerd en waar nodig uitgezet.

Wat doet het algemeen bestuurslid?

 • Je ontwikkelt samen met de rest van het bestuur en de werkgroepen een beleid voor de toekomst van COC Deventer en omstreken met aandacht voor de diverse doelgroepen.
 • Je zorgt voor goed contact met de leden, vrijwilligers, coördinatoren, werkgroepleden en het bestuur. Je ondersteunt de taken van voorzitter, penningmeester en secretaris waar nodig.
 • Je peilt de goede samenwerking binnen de werkgroep en probeert, in geval van problemen, een oplossing te vinden.
 • Je onderhoudt de contacten met het Landelijk Bestuur en andere COC-verenigingen. Je neemt deel aan bijeenkomsten als het Congres, de Federatiedag en andere activiteiten om COC Deventer te vertegenwoordigen.
 • Je bent namens COC Deventer contactpersoon met andere organisaties en instellingen die zich bezighouden met diversiteit.

Wat verwachten wij van het algemeen bestuurslid (vrijwilligersfunctie)?

 • Je onderschrijft de doelstelling van COC Deventer en bent open-minded.
 • Je weet een goede tijdsplanning te maken.
 • Je bent beleidsmatig en stressbestendig.
 • Je kunt goed het overzicht houden binnen de vereniging en vindt het leuk om vrijwilligers te motiveren en enthousiasmeren.
 • Je kunt overzicht houden over wat er in de vereniging speelt en welke mogelijkheden dit biedt voor de beleidsvoering.
 • Wanneer jij ons team versterkt doe je dat met enthousiasme, motivatie, inzet en drive. We doen het allemaal op vrijwillige basis.

Hoeveel tijd kost het?
4 à 6 uur per week

Heb je interesse?
Stuur een mail aan info@cocdeventer.nl. Dan nemen we contact met je op.

coördinator Communicatie

Vanwege het vertrek van onze huidige coördinator Communicatie komen wij graag in contact met een kandidaat die deze functie binnen COC Deventer wil vervullen.

COC Deventer wil als vereniging een uitstraling hebben die open is, trots, actief en betrouwbaar. Dit betekent dat we actief willen communiceren, zichtbaar willen zijn, actief mensen tot gesprek willen uitnodigen en uiteenlopende activiteiten organiseren. Daar hoort goede communicatie bij; naar onze leden, naar organisaties in de regio, naar iedereen die geïnteresseerd is onze activiteiten. Dit doen we via onze website, op Facebook, onze nieuwsbrief, brochures, posters en persberichten. De werkgroep Communicatie verzorgt deze communicatiemiddelen en ondersteunt de andere werkgroepen. Verder onderhouden de vrijwilligers van deze groep contacten met de pers en zorgen zij voor goede zichtbaarheid van onze vereniging in de media.

Wat doet de coördinator?

 • Je ontwikkelt samen met de groep een communicatiestrategie aan de hand waarvan we het werk van het COC onder de aandacht kunnen brengen van onze doelgroepen.
 • Je zorgt voor goede en originele communicatiemiddelen, die aansluiten bij de doelstellingen van de vereniging en hebt hiervoor contact met andere coördinatoren, werkgroepleden en het bestuur.
 • Je zorgt voor een goede samenwerking in de werkgroep en verdeelt in onderling overleg de werkzaamheden.
 • Je onderhoudt de contacten met de media en stemt dit af met het bestuur en de betreffende werkgroepen.

Wat verwachten wij van de coördinator (vrijwilligersfunctie)?

 • Je onderschrijft de doelstelling van COC Deventer en bent open-minded.
 • Je bent creatief, hebt feeling met communicatie en bent communicatief.
 • Je kunt goed omgaan met deadlines en bent stressbestendig.
 • Je bent zelfstandig maar ook een teamplayer die het leuk vindt vrijwilligers te motiveren en enthousiasmeren.
 • Je kunt overzicht houden over wat er in de vereniging speelt en welke mogelijkheden dit biedt voor communicatie.
 • Je hebt ervaring met grafische programma’s voor het maken van posters, flyers en folders.

Wanneer jij ons team versterkt doe je dat met commitment, motivatie, inzet en drive. We doen het allemaal op vrijwillige basis.

Hoeveel tijd kost het?
4 à 6 uur per week

Heb je interesse?
Laat het ons dan weten. Stuur een mail aan info@cocdeventer.nl. Dan nemen we contact met je op.

coördinator Voorlichting

Vanwege het vertrek van onze huidige coördinator Voorlichting komen wij graag in contact met een kandidaat die deze functie binnen COC Deventer wil vervullen.

De coördinator zorgt voor het initiëren en afstemmen van diverse activiteiten rondom voorlichting over seksuele diversiteit. Dit kan zijn op scholen, maar ook op andere locaties, zoals buurthuizen en sportverenigingen in de regio (Deventer, Apeldoorn, Zutphen en omgeving).

Wat doet de coördinator?

 • Je doet de afstemming met de opdrachtgevers, zodat helder is wat er gebeuren moet.
 • Je zorgt ervoor dat de afspraken op tijd worden gemaakt.
 • Je maakt samen met de andere coördinatoren én de werkgroep afspraken over processen (bijvoorbeeld over lesmethodieken en nieuwe doelgroepen).
 • Je ontwikkelt samen met de groep een strategie aan de hand waarvan we het werk van het COC onder de aandacht kunnen brengen van onze doelgroepen.

Wat verwachten wij van de coördinator (vrijwilligersfunctie)?

 • Je hebt affiniteit met onderwijs en/of voorlichtingswerk.
 • Je kunt goed omgaan met deadlines en bent stressbestendig.
 • Je kunt overzicht houden over wat er in de vereniging allemaal speelt en welke mogelijkheden dit biedt voor jouw werkgroep.
 • Je hebt ervaring met het werken met verschillende lesmethodieken.
 • Je kunt goed luisteren naar de vraag van de opdrachtgever en deze van advies voorzien.

Daarnaast zijn er een paar algemene punten die we belangrijk vinden. Als je coördinator wil worden, dan:

 • ben je goed in het motiveren, enthousiasmeren en coachen van vrijwilligers;
 • voel je je verantwoordelijk voor het resultaat;
 • ben je zelfstandig en tegelijkertijd een teamplayer;
 • vind je het leuk om een koers uit te zetten en hier samen met een groep werk van te maken;
 • kun je je goed mondeling en schriftelijk uitdrukken.

Wanneer jij ons team versterkt doe je dat met commitment, motivatie, inzet en drive. We doen het allemaal op vrijwillige basis, maar vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend!

Hoeveel tijd kost het?
4 à 6 uur per week

Heb je interesse?
Laat het ons dan weten. Stuur een mail aan info@cocdeventer.nl. Dan nemen we contact met je op.

Voorlichters

COC Deventer e.o. organiseert al jaren gastlessen en -voorlichtingen over het thema seksuele diversiteit op scholen van het voorgezet onderwijs in onze regio. De laatste jaren merken we een grote stijging in het aantal aanvragen van scholen, daarom zijn we op zoek naar voorlichters.

Wat doet de voorlichter?

 • Je geeft samen met een collega-voorlichter een of meerdere gastlessen op een school: de gastlessen zijn dus altijd onder de kantooruren.
 • Af en toe komt het voor dat je in het weekend of een avond een voorlichtingsactiviteit hebt.
 • Je neemt deel aan de vergadering of intervisie met het voorlichtingsteam (altijd op een doordeweekse avond).
 • Je neemt minstens 1x jaar deel aan een basistraining voorlichting.

Wat verwachten wij van de voorlichter (vrijwilligersfunctie)?

 • Je onderschrijft de doelstelling van COC Deventer en bent open-minded.
 • Je vindt het leuk (of het lijkt je leuk) om voor een klas te staan.
 • Je beschikt over goede sociale eigenschappen. Gevoel voor humor.
 • Je bent communicatief sterk
 • Je hebt geen problemen met je eigen seksuele geaardheid, en kan hier open over praten.
 • Je bent flexibel ingesteld
 • Je kunt omgaan met weerstanden en vooroordelen.

Wat heeft de organisatie te bieden?

 • Een enthousiaste, dynamische en positieve ‘werk’ omgeving.
 • Professionele begeleiding in de directe omgeving aanwezig.
 • Deskundigheidsbevordering d.m.v. themabijeenkomsten.
 • Basisopleiding voorlichting en specialisatie opleidingen.

Wanneer jij ons team versterkt doe je dat met commitment, motivatie, inzet en drive. We doen het allemaal op vrijwillige basis, maar vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend!

Hoeveel tijd kost het?
Gemiddeld vragen we jou minstens twee voorlichtingen per maand te doen en één keer per maand te vergaderen.

Heb je interesse?
Laat het ons dan weten. Stuur een mail aan info@cocdeventer.nl. Dan nemen we contact met je op.

Contact

Bezoekadres
Bierstraat 54
7416 AM Deventer

E info@cocdeventer.nl

Stuur een bericht

"*" geeft vereiste velden aan

cocdeventer.nl
© 2024 COC Deventer e.o. | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch ontwerp Thumbs Up | Technische realisatie Sieronline B.V.

Toegangelijkheid