Een tussenbalans door de vier oud-voorzitters (deel 1)

Saamhorigheidsgevoel

Ab noemt een ander aspect dat vroeger veel meer speelde dan nu en wat je zou kunnen noemen het ‘saamhorigheidsgevoel’. “je voelde je veel meer onderdrukt in die dagen en dat kweekt een teamgeest die nu veel minder binnen het COC aanwezig is. Samen er tegenaan was het motto toen, geworteld in een sterk gevoel van bij elkaar horen. Jarenlang waren homo’s op zoek geweest naar soortgenoten en opeens kwam je in een omgeving met louter homo’s. je wist niet wat je overkwam. Er werd toen ook veel meer ‘versierd’ in de soos. Een toilet wat een kwartier of langer op slot bleef was toen heel gewoon.” Henny knikt driftig ja en komt met de volgende anekdote: “een nieuwkomer kwam eens binnen met twee onderbroeken over elkaar, op alles voorbereid nadat hij enkele wilde verhalen had gehoord.”

Vrouwen in het COC

Dit onderwerp ontlokt bij de aanwezigen een mengeling van gemompel en grijnzende gezichten; maar ook een zeker schuldbesef.
Geert Ploegh: “De vrouwen binnen het COC hebben niets cadeau gekregen. Het was in het begin vooral een mannenwereld waarbinnen zij een eigen plaats moesten veroveren. Vrouwenbelangen lopen niet altijd parallel met algemene belangen en daarom vind ik dat vrouwen het recht moeten hebben om over eigen zaken te beslissen en de mogelijkheid moeten krijgen daar zelf invulling aan te geven.”

Teun herinnert zich nog goed dat het congresbesluit in het najaar van 1981 (waarbij binnen het COC mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn en dat vrouwen daardoor recht hadden op de helft van de betreffende afdeling –financieel, openingstijden, ruimte, etc.) veel stof heeft doen opwaaien. “Door dit congresbesluit wilde men vrouwen een handvat geven om bepaalde idealen te verwezenlijken. Vanaf dat moment eisten ook de vrouwen in Deventer meer ruimte, zoals bijvoorbeeld een tweede vrouwenavond. Dat resulteerde in zeer heftige vergaderingen en een afsplitsing van een deel van de achterban van de vereniging in 1983.”
Ook op andere punten bestond verschil van mening; zoals een eigen ledenlijst voor de vrouwengroep en een eigen sleutel van de brievenbus (tot dan toe het exclusieve mannenbezit). Ook de verkoopprijs van tosti’s op de vrouwenavond en de plaats van de condoomautomaat (niet te dicht bij de vrouwentoiletten) waren onderwerp van discussie.

Dit artikel werd eerder geplaatst in het speciale jubileumnummer van Flipo (maart 1992). Het vervolg van het interview met de vier oud-voorzitters is via deze link te lezen.

Contact

Bezoekadres
Bierstraat 54
7416 AM Deventer

E info@cocdeventer.nl

Stuur een bericht

"*" geeft vereiste velden aan

cocdeventer.nl
© 2024 COC Deventer e.o. | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch ontwerp Thumbs Up | Technische realisatie Sieronline B.V.

Toegangelijkheid