Roze Locoburgemeester wordt VVV-directeur

Op welke manier heb je je sterk gemaakt voor de homoemancipatie in de gemeente Deventer en kan je daar een paar konkrete voorbeelden van aangeven?

“Ik heb voor meer bekendheid van het COC in de gemeenteraad gezorgd. Hierdoor is homoseksualiteit meer geaccepteerd. Ik heb daarbij veel steun gehad van wethouder Brekelmans, vooral bij het pleiten voor een strukturele subsidie voor COC aktiviteiten”.
“De PvdA is naar buiten toe goed voor minderheden”, gaat Bernhard verder, “maar als het op daden aankomt gaan de eigen mensen toch meestal voor. Ik heb mij daartegen verzet. Binnen de fraktie is men nu wel homovriendelijker geworden. Hierdoor is het waarschijnlijk ook mogelijk dat Chris Breman binnen de fraktie goed kan funktioneren”.
Verdere konkrete resultaten van Bernhards aanwezigheid zijn de officiële ontvangst van het COC-kongres (1987) door de burgemeester in het stadhuis en een beter kontakt tussen de politie en het COC.

Wat zijn je verwachtingen ten aanzien van het homobeleid van de gemeente in de toekomst?

“Het homobeleid wordt beter”, aldus Bernard. Er komt volgens hem geen homonota, omdat dat zou duiden op een nieuw homobeleid en daarvan is geen sprake. “Het nu gevoerde beleid is een facetbeleid. Homoseksualiteit is één facet van het antidiskriminatiebeleid. Dit wordt niet uit het oog verloren nu ook Chris in de fraktie zit” (Chris is de ex-penningmeester van onze COC-afdeling).

Wie wordt je opvolger?

“Mevrouw ten Velde neemt het grootste deel van de portefeuille over. Ook anderen zullen taken overnemen, want eigenlijk is het te veel voor iemand met een gezinsleven”.
“Als wethouder heb je de taak om ideeën van anderen op te pakken en uit te voeren. Het is daarom gevaarlijk om deskundig op het vakgebied te zijn. Je moet politiek deskundig zijn. Dit geld ook voor de direkteur van het VVV. Wat dat betreft is het verschil in funktie niet zo groot”. Als voorbeeld noemt Bernhard nog dat het VVV bv. een jaarlijks terugkerend homofestival zou kunnen organiseren. Het COC zou dan wel met de voorstellen moeten komen.

Is er verder nog iets dat je zou willen zeggen?

“Ja, dat ik met mijn afscheid in ieder geval de eer aan mezelf hou. De afspraak is dat je maximaal drie ambtstermijnen wethouder bent. Ik zit al aan mijn vierde. Er valt voor mij dus niet meer te doen. Bovendien baal ik van de simplistische manier van denken van de oppositie van de laatste tijd. Daarbij komt dat de vakature voor direkteur van de VVV open stond”.

Die kans greep Bernhard aan. We bedanken hem voor dit gesprek en wensen hem veel succes toe bij het beoefenen van zijn toekomstige funktie.
Dit interview werd eerder geplaatst in Club Flipo nr. 4 – maart 1988

Bernard Duimel overleed op 26 augustus 2018 op 81-jarige leeftijd. Na zijn periode als directeur van VVV Deventer bleef hij zich actief en met passie inzetten voor zijn geliefde stad Deventer, o.a. op het terrein van cultureel historisch erfgoed.

Contact

Bezoekadres
Bierstraat 54
7416 AM Deventer

E info@cocdeventer.nl

Stuur een bericht

"*" geeft vereiste velden aan

cocdeventer.nl
© 2024 COC Deventer e.o. | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch ontwerp Thumbs Up | Technische realisatie Sieronline B.V.

Toegangelijkheid