Website, Nieuwsbrief en Publiciteit

COC Deventer wil als vereniging een uitstraling hebben die open is, trots, actief en betrouwbaar. Dit betekent dat we actief willen communiceren, zichtbaar willen zijn, actief mensen tot gesprek willen uitnodigen en uiteenlopende activiteiten organiseren. Daar hoort goede communicatie bij, naar onze leden, naar organisaties in de regio, naar iedereen die geïnteresseerd is onze activiteiten. Dit doen we via onze website, actief zijn op Facebook, onze nieuwsbrief, persberichten en zichtbaarheid in lokale media.

English translation:

As an association, COC Deventer wants to have an image that is open, proud, active and reliable. This means that we want to actively communicate, be visible, actively invite people to talk and organize various activities. Good communication is part of that, to our members, to organizations in the region, to everyone who is interested in our activities. We do this through our website, being active on Facebook, our newsletter, press releases and visibility in local media.

Heb je vragen of suggesties over de communicatie van COC Deventer, laat het dan weten via het contactformulier.

Wil je je aanmelden voor de wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte bent van onze activiteiten en waar deze gehouden worden, meld je dan via deze link aan.

De werkgroep Communicatie is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Bekijk de vacature van Coördinator (m/v) Communicatie of stuur een mailtje naar communicatie@cocdeventer.nl.