Een overzicht van meer dan vijftig jaar beleidsmakers

2000-2012

Na de millenniumwisseling stonden de zaken er weer anders voor. De bloeitijd van de jaren ’90 was voorbij en er moest iets gaan gebeuren. Tot 2005 was het zoeken naar een nieuw pand voor COC Deventer en tenslotte het verhuizen één van de belangrijkste zaken waar het bestuur zich mee bezig hield. Daarbij kwam ook dat COC Deventer sinds 2000 de status van afdeling voor vereniging had ingeruild (vanwege de landelijke federatievorming). Om het intern behapbaar te houden werd gezocht naar een nieuwe verenigingstructuur.

Anekdote: Clustervorming

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 16 december is met meerderheid van stemmen de nieuwe verenigingstructuur aanvaard. Dit betekent in de praktijk een uitgebreider bestuur en een andere rol voor de werkgroepenraad. Werkgroepen zullen vanaf 2004 meer in clusterverband gaan opereren en ieder cluster krijgt een specifiek bestuurslid die als aanspreekpunt en vertegenwoordiger van dat cluster gezien kan worden.
Zo vallen de werkgroepen Vrouwen, Jongeren, Senioren, maar ook de Roze Wandelclub en de voormalige Programmagroep onder de nieuwe cluster Doelgroepen & Activiteiten. Onder de clusternaam Dienstverlening behoren de werkgroepen Voorlichting, Opvang-Introductie, Infotelefoon, Hiv & Aids en de Bibliotheek.
Naast de vaste bestuurstaken als Voorzitter en Penningmeester zijn er vanaf 2004 ook bestuursleden voor Cafézaken,, Publiciteit en Vrijwilligerszaken. Voor de clusters Doelgroepen& Activiteiten en Dienstverlening worden nog bestuursleden gezocht.

(uitleg over de nieuwe verenigingstructuur op de nieuwsbrief ‘Compact’ van januari 2004)

Deze nieuwe structuur heeft niet lang stand gehouden. Na de verbouwing in 2005 werd in oktober van dat jaar opnieuw een zevenkoppig bestuur gekozen (een evenaring van het record in 1995), maar dat bestuur struikelde een half jaar later over het doelgroepenbeleidsplan. Daardoor ontstond er in 2006 een grote bestuurscrisis en moest men dringend op zoek naar een nieuw bestuur. Sindsdien is het net gelukt om het aantal bestuursleden op een minimaal peil te houden om de belangrijkste taken te regelen. Anno 2012 blijven enthousiaste mensen die zich willen bezighouden met verantwoordelijkheid en verenigingsbeleid van harte welkom. Meer info over het huidige bestuur is hier te vinden.

40 jaar Bestuursleden van het COC in Deventer:

(Dit overzicht van bestuursleden is tot stand gekomen via het uitpluizen van vergaderstukken, jaarplannen en afdelingsbladen. Waarschijnlijk is de lijst het niet volledig, dus wanneer men wijzigingen of aanvullingen heeft dan is de samensteller van deze reeks graag op de hoogte.)

Voorzitters (tot 1990 ‘koördinator bestuur’ genoemd):
Ab Kranenburg (1972-1978)
Henny Krijnen (1978-1980)
Ab Kranenburg (1980-1982)
Herman Remmelenkamp (1982-1983 als mede-koördinator)
Teun Jansen (1982-1990)
Geert Ploegh (1990-1992)
Marc Jansen (ad interim 1992-1993)
Voorzittersfunctie onderling verdeeld (1993-1998)
Christiaan Dobma (1998-2005)
Steph Niessink (2005-2006)
Hilda Dun (2006-2009)
Charles Felix (2009-2012)
Katinka Groothuis (2012-2015)

Rob Philip (2015-2019)

Ojon van Strijland (2019-2022)

Aquine Zondag & Dinian van der Weijden (2022-    )

Penningmeesters:
Hans Jansen (1972-1974)
Theo Rijpstra (1974-1977)
Harry Prijs (1977-1983)
Rudi Meulenbrug (1982-1983 als mede-penningmeester)
Chris Breman (1983-1987)
Gerrit Bruggink (1987-1990; eerst ondersteunend penningmeester)
Ron Blok (1990-1992)
Michèle Jonkhout (1992-1993)
Gerard Potijk (1993-1995)
Ron Blok (1995-1999)
Wilma Martens (1999-2001)
Gijs Mulder (2001-2005)
Marcel Kronenberg (2005-2006)
Margot Rooker (2006-2008)
Bert van Gent (2008-2009)
Leidy Huysmans (2009-2011)
Ojon van Strijland (2011-2019)

Leidy Huysmans (2019-2021)

Sjors van Vulpen (2021- )

Secretarissen:
Leen Kool (1972-1975)
Chris Breman (1975-1977)
Ada Bloem (1975-1976)
Gert Beltman (1976-1977)
Henny Krijnen (1977-1978 en 1980-1981)
Catharinus Bouma (1978-1979)
Bert Timmerman (1979-1981)
Mannes Wiltink (1981-1983)
Herman Remmelenkamp (1983-1984 als 1e secretaris)
Bert Timmerman (1983-1984 als 2e secretaris)
Ruud Spijker (1984-1985)
Geert van Zinnen (1985-1990; eerst als waarnemend secretaris)
Marc Jansen (1990-1992)
Ralph Kleinbussink (1992-1993)
Ben Bakker (1993-1995)
Jan Muntinga (1995-1999)
Robin Rouwendal (1999-2001)
Sandra de Jong (2001-2003)
Theo Kip (2005-2009)
Julia Koeman (2009–2011)

Algemeen Bestuursleden:
Emy Werkhoven (1974-1976)
Anna Kwakernaak (1990-1992)
Tonny Schotman (1992-1994)
Mark Huising (1993-1995)
Lucien van Beurden (1995-1997)
Ria Deterd Oude Weme (1995-1997)
Jan Griffioen (1995-1996)
Michèle Jonkhout (1995-1998)
Margot Rooker (1997-1999)
Sandra de Jong (1996-1999)
Marlies Bierdrager (1998-2001)
Ton Driessen (2003-2006)
Gijsbert Stigter (2003-2005)
Marcel Kronenberg (2004-2005)
Geke Kloosterhof (2005-2006)
Ad Koerhuis (2005-2006)
Remco Strijkveen (2005-2006)
Tanja Honnef (2006-2008)
Katinka Groothuis (2010-2012)
Jacomine Veldhuis (2011-2013)

Contact

Bezoekadres
Bierstraat 54
7416 AM Deventer

E info@cocdeventer.nl

Stuur een bericht

"*" geeft vereiste velden aan

cocdeventer.nl
© 2024 COC Deventer e.o. | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch ontwerp Thumbs Up | Technische realisatie Sieronline B.V.

Toegangelijkheid